Türk Hava Kuvvetleri


Anasayfa > Türk Hava Kuvvetleri > Tarihçe > 1944 Yılından İtibaren Hava Kuvvetleri

1944 Yılından İtibaren Türk Hava Kuvvetleri


1940 yılından itibaren lojistik destek yönünden Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Hava Müsteşarlığına, Harekât ve eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığına (Hava Müşavirliği) bağlı olarak faaliyet gösteren hava birliklerinin, 1944 yılında tek bir komuta altında toplanmasına karar verilmiş ve bu amaçla 31 Ocak 1944 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Böylece, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilave olarak, Türk Hava Kuvvetleri de, Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde ayrı bir komutanlık hüviyetine kavuşmuştur. 4 Şubat 1944 tarihinde kolordu seviyesinde fiilen faaliyete geçirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın teşkilatlanmasında, sadece muharip hava birlikleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlanmış, lojistik destek birlikleri Millî Savunma Bakanlığına, eğitim kuruluşları da Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda bırakılmıştır. Türk Hava Kuvvetleri’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ismini aldıktan sonra komutanlığa da ilk olarak Korgeneral Zeki Doğan atanmıştır.


1947 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ordu seviyesine çıkarılmış ve 1948 yılında lojistik destek kuruluşları, 1950 yılında da Hava Harp Akademisi dışında kalan bütün hava birlik ve kurumları Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmıştır.

Müteakiben, havacılığın gelişen teknolojisine bağlı olarak, havacılığın pilot dışındaki diğer ihtisas ve branşları ile ilgili elamanların yetiştirilmesi için çeşitli dönemlerde açılmış olan okullar, 1950 yılında tek komuta altında toplanmış ve bu amaçla Hava Teknik Okullar komutanlığı kurulmuştur.

Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak tipleri bakımından da 1950 yılında önemli bir gelişme daha olmuş ve jet uçaklarının alınmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, 15 Ekim 1950’de ABD’ne jet eğitimi için sekiz uçucu personel gönderilmiş ve anılan personel 31 Ağustos 1951’de eğitimlerini tamamlayarak yurda döndükten sonra jete intibak öğretmeni olarak görevlendirilmiştir.

Aynı yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığında üs ve filo kuruluşuna geçilmeye başlanmış ve Balıkesir’de kurulan 9’uncu Jet Üs Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk jet üssü, 191, 192 ve 193’üncü filolar da ilk jet filoları olmuşlardır.

Türkiye’nin 1952 yılında NATO’ya girmesinden sonra, jet uçaklarına geçiş dönemi hızlanmış, pervaneli uçaklar hizmet dışı bırakılmıştır. Haziran 1962 yılında, hava tümenleri kolordu seviyesine çıkarılarak Taktik Hava kuvveti ismini almıştır.


 
30 Ağustos 1956 tarihinde Hava Eğitim Kolordu Komutanlığı kurulmuş ve Türk Hava Kuvvetlerinin eğitimle ilgili bütün birlik ve kurumları da bu komutanlık emrinde toplanmıştır. 1957 yılında Hava Eğitim Komutanlığı adını almıştır. Kurulduğundan itibaren, jet uçaklarına geçildiği 1951 yılına kadar geçen her dönem içinde, eğitim ve beceri durumu çağın gerektirdiği seviyeye ulaştırılmış ve bu duruma süreklilik kazandırılmış olan Türk Hava Kuvvetleri personelinin bu özelliği jet uçaklarına geçilmesinden sonra da kaybolmamış ve övünç kaynağı olmuştur.


Anılan dönem içinde Türk pilotlarının, 1954–1955 yıllarında yapılan uluslararası askerî pentatlon yarışmaları uçuş rallisinde üst üste iki yıl birinci olarak Challenge kupasını kazanmaları NATO güney doğu bölgesinde 1955 yılında yapılan hava atış yarışmaları ile 1971 yılında yapılan Best Hit hava atış yarışmalarında birinci, 1972 yılında yapılan best hit hava atış yarışmalarında ikinci, 1973 yılındaki hava atış yarışmalarında tekrar birinci, 1975 yılında yapılan askerî pentatlon yarışmalarında da birinci olmaları ve nihayet 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında Türk Hava Kuvvetlerinin başarıları, Hava kuvvetleri komutanlığı personelinin eğitim ve beceri seviyelerine ilişkin o yıllarda fikir verebilecek önemli gelişmelerdir.


1980’li yıllardan itibaren ise envantere 3’üncü jenerasyon uçakların girmesi ile birlikte Hava Kuvvetleri imkân ve kabiliyetleri yeni boyutlar kazanmış, uçuş eğitim sistemi bu envanter yapısına göre düzenlenmiş ve Hava Kuvvetleri 2000’li yılları karşılayacak eğitim hazırlık seviyesine ulaşmıştır. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri 1993 yılından itibaren Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Ghedi Üssünde, 29 Mayıs 2000 tarihinden itibaren de Aviano Üssünde bir filosu ile konuşlanarak Bosna Hersek ve Kosova Harekâtları’na katılmış ve hiçbir olay meydana gelmeksizin 3547.30/10.626 saat/sorti uçuş yaparak görevini tamamlamış ve 7 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye’ye dönmüştür.

Türk Hava Kuvvetleri, ABD’de icra edilen Red Flag Tatbikatı’na, havada yakıt ikmali ile okyanus geçişi yaparak, 1997, 2000, 2007 ve 2008 yıllarında katılmıştır. İcra edilen tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri pilotları; gerek eğitim, gerekse bilgi ve becerileri ile ABD ve İngiltere gibi ülke pilotlarının yanında büyük bir başarı göstermişlerdir.

Teknik ve akademik eğitim olanakları ve yetenekleri de aynı düzeyde gelişmiş ve 1990’lı yıllardan itibaren çok çeşitli ülkelerden, çeşitli rütbelerdeki personel; Hava Harp Okulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sınıf Okulları Komutanlığı, Hava Lisan Okul Komutanlığı, uçuş okulları ve özellikle fizyolojik eğitim merkezlerinde eğitim almaya başlamıştır.

 

Foto Galeri


Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesi.
Internet Explorer 8.0 ve üzeri web tarayıcıları ile asgari 1024 x 768 çözünürlük ve gerçek renk ekran özellikleri ile ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.
         

 

Site Haritası