Bilgi Edinme


Anasayfa > Bilgi Edinme > Emekli Personel İşlemleri > Tabanca İşlemleri

Şahsi Silahların Hibe Edilmesi ile İlgili İşlemler


a. Halen görevde bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar, teçhizat, zati demirbaş ile armağan silahları dışındaki diğer silahlarını,

b. Emekli/müstafi personel, armağan silahları dışındaki diğer silahlarını,

c. Sivil şahıslar ise kendilerine ait ya da veraset yoluyla intikal eden ruhsatlı silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler.

ç. Silah/silahlarını hibe etmek isteyen kişilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından birine müracaat etmeleri gerekir.

  1- Dilekçe,

  2- Kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisi,

  3- Silaha ait ruhsatın aslı,

  4- Veraset yoluyla intikal eden silahlar için veraset ilamı ve veraset ilamında adı geçen varislere ait noter tasdikli feragatname veya her varisin nüfus cüzdan fotokopisi ekli feragat dilekçeleri.

d. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, hibe edilecek silahın teslim alınması için asker veya sivil şahsa yazı ile bildirilir ve şahsın ikamet ettiği yerin en yakın Birlik Komutanlığına silahın teslim tutanağı ile teslim alınması için emir verilir.

e. Hibe edilen silah/silahlara balistik muayene raporu, verilecek emre göre, Birlik Komutanlığı veya hibe eden şahıs tarafından yaptırılır.

f. Silah/silahları teslim alacak Birlik Komutanlığınca;

  1- Balistik muayene raporunun Birlik Komutanlığı tarafından yaptırılması durumunda, silah teslim tutanağına “silahın balistik muayenesinin Birlik Komutanlığı tarafından yaptırılacağı, kriminoloji raporunda, olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde, silahın hibe eden kişinin ikamet ettiği yerin mülki makamlarına teslim edileceği” ibaresi yazılacak ve teslim eden kişiye imzalattırılacaktır.

  2- Birlik Komutanlığınca, teslim alınan silah/silahlar balistik muayene için en yakın Jandarma/Emniyet Müdürlüğü kriminoloji laboratuvarına gönderilecektir.

  3- Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına yazı ile bilgi verilecektir.

  4- Yapılan balistik muayene sonucunda silah/silahların herhangi bir olaya karışmadığı tespit edildiği takdirde silah teslim tutanağının bir sureti, bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığına gönderilecek, Kuvvet Komutanlığınca silahın şahsi silah envanterinden düşümü gerçekleştirilecektir.

  5- Silah teslim tutanağı gönderilen silah saymanlık kayıtlarına alınarak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, belirlenen birliklerde toplanacaktır.

  6- Belirli merkezlerde toplanan bu silahlar, her yıl Mayıs ayında, 31 nci İkmal Merkezi Komutanlığı (Akşehir/Konya)’na sevk edilecektir.

Şahsi Silahlara Mermi Temini :

Silah taşıma ve bulundurma yetkisine haiz, emekli veya müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar, ruhsatlı her silah için 50 (elli) adet olmak üzere mermi ihtiyaçlarını ikamet ettikleri yerin Askerlik Şube Başkanlıklarına bildirerek, alacakları izin belgesi ile mermi satış yetkisi verilen, MKE Kurumu Satış Mağazalarından veya bu kurum mamullerini satan ruhsatlı bayiliklerden karşılayabilirler.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesi.          

 

Site Haritası