4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince, idarelerin yapacağı ihalelerin ana ilkesi, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasıdır.

Bu internet sayfası da HV.K.K.lığı ihalelerinin daha geniş kitlelere duyurularak, azami katılım ve serbest rekabet ortamını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sitede yeralan bilgilerin hiçbir YASAL BAĞLAYICILIĞI yoktur.
        Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Bilgi Sistemi
Copyright © 2010