Kütahya’nın Coğrafi Konumu, İklim ve Ulaşım Bilgileri

Kütahya, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alır. İç Anadolu Bölgesi ile denize kıyısı olan Ege Bölümü arasında geçiş alanıdır. Kütahya ili, 38 derece 70 dakika ve 39 derece 80 dakika kuzey enlemleri ile 29 derece 00 dakika ve 30 derece 30 dakika doğu boylamları arasındadır. 11.875 km²’lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık %1,5’nu kaplamaktadır. Kütahya, kuzeyinde Bursa, kuzeydoğusunda Bilecik, doğusunda Eskişehir ve Afyon, güneyinde Uşak, batısında Manisa ve Balıkesir illerimizle çevrilidir.

Kütahya’nın iklimi Ege, Marmara ve İç Anadolu arasında “Geçiş İklimi” özelliğini gösterir. İkliminde her üç iklim tipinin özelliklerini görmek mümkündür. Sıcaklık şartları daha çok İç Anadolu’nun karasal iklim şartlarını andırmakta ise de step ikliminin dışında kalır. Kurak iklim ile nemli iklim arasındaki “Geçiş İklimi” tipine girer.

Kütahyada ortalama sıcaklık ölçümleri aylara göre değişir. Yıllık ortalaması 10.6 santigrat derecedir. Yüksekliği 1000 metrenin altında olan ovalar Kütahya’nın en ılıman yerleridir. Buralardan yaylalara ve dağlık kesime doğru girdikçe sıcaklık yavaş ve düzenli bir biçimde azalma gösterir. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı her mevsim çok fazladır. Yazın dahi geceleri oldukça serindir. Bu nedenle Kütahya’ya gelmeden önce www.meteor.gov.tr adresinden Kütahya’nın günlük sıcaklık değerlerini öğrenip hava sıcaklığına göre giyinmeniz tavsiye olunur.

Kütahya, Ege bölgesinin "İç Batı Anadolu bölümünün" doğusunda, İç Anadolu'yu Ege'ye, Marmara'yı Ege ve Akdeniz bölgesine bağlayan kara ve demiryollarının kavşağında yer almaktadır. Ayrıca kuzey güney transit taşımacılığı güzergahı üzerinde bulunmaktadır. İl, karayoluyla tüm komşularına doğrudan bağlıdır.

Karayolu Ulaşımı;

Türkiye’nin tüm illerinden Kütahya’ya direk veya aktarmalı ulaşım imkanı vardır. Şehir içi ulaşım olarak otobüs veya ticari taksi seferleri bulunmaktadır. Aynı zamanda celp haftası boyunca, garajdan birliğimize ring seferleri düzenlenmektedir. Kütahya Şehrine Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana’dan otobüs seferleri vardır.

Demiryolu Ulaşımı;

Demiryolları açısından da bir kavşak niteliğinde olan Kütahya'ya direk veya aktarmalı olarak ulaşım imkanı bulunmaktadır.