Keşif-Gözetleme Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Uydu Sistemi (Göktürk-3) Projesi

GÖKTÜRK-3 Projesi ile uzay tabanlı görüntüleme yeteneğinin SAR sensörü vasıtasıyla gece ve gündüz her hava şartına geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda proje sözleşmesi 08 Mayıs 2013 tarihinde imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme kapsamında, GÖKTÜRK-3 Sistemi’nin aşamalı bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup bu maksatla projenin ilk fazında Ön Tasarım (Preliminary Design Review-PDR) fazına kadar olan faaliyetler planlanmaktadır.

TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü ile ASELSAN AŞ’nin de alt yüklenici olarak görev alacağı projenin 28 aylık Faz-1 çalışmaları kapsamında sırasıyla; Görev Tanımı, Sistem Gereksinimleri, Sistem Tasarımı ve Ön Tasarım Gözden Geçirme safhalarına ait faaliyetlerin yürütülmesi planlanmıştır.