İnsan Kaynakları Yönetimi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli; subay, astsubay, askerî öğrenci, sivil memur, uzman erbaş: erbaş ve erler statülerinde istihdam edilmektedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin görev yaptığı sınıflar, Türk Hava Kuvvetlerinin görev ihtiyaçlarına göre belirlenmiş olup kendi içerisinde muharip ve yardımcı sınıflar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Türk Hava Kuvvetlerinin subay ihtiyacı ana kaynak olarak Hava Harp Okulundan karşılanmaktadır. Sivil veya askerî lise öğreniminden sonra Hava Harp Okuluna subay adayı olarak alınan öğrenciler, Hava Harp Okulunda lisans seviyesindeki 4 yıllık bir eğitime tabi tutulmaktadır.

4 yıllık eğitim süresince bu adaylar, zihinsel ve bedensel olgunluğa, askerî görevleri için gereken liderlik niteliklerini, askerî, teknik ve sosyal bilimlerde yeterli bilgi ve beceriyi, Atatürk ilke ve inkılaplarına uyarak ülkenin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu problemlerin önemini takip etme ve anlama yeteneğini, modern çağın ve teknolojinin gereklerine intibak etme yeteneğini kazandıktan sonra, teğmen rütbesiyle ve pilot adayı olarak mezun olmaktadırlar.

Müteakiben, pilot adayı teğmenler uçuş eğitimini tamamladıktan sonra pilot olarak Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerine atanmaktadırlar. Çeşitli nedenlerle uçuş eğitimini tamamlayamayarak uçuştan ayrılan subaylar ise, ihtiyaç duyulan diğer sınıf ve branşlarda Hava Teknik Okullar Komutanlığında eğitime tabi tutulduktan sonra Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerine atanmaktadırlar.

Türk Hava Kuvvetlerinin subay ihtiyacının karşılanması için yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, Hava Kuvvetlerinin, Hava Harp Okulunda yetiştirmediği sınıflara, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre; en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksekokulları kendi nam ve hesabına okuyarak bitirenler arasından seçilenler ile öğrenimlerini Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarında askerî öğrenci olarak okuyanlar, mezuniyetlerini müteakiben muvazzaf subaylığa nasbedilirler.

Ayrıca, ihtiyaç hâlinde, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 14’üncü ve 109’uncu maddeleri ile Subay Sicil Yönetmeliği’nin konuya ilişkin hükümlerine uygun olarak; emsalleri arasında temayüz etmiş astsubaylar, yapılan sınav sonuçlarına göre; Hava Teknik Okullar Komutanlığında verilen 6 aylık eğitimi takiben başarılı oldukları takdirde teğmen rütbesi ile nasbedilir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli birlik ve kurumlarında görevli kıdemli üsteğmen ve yüzbaşılığının ikinci senesinde olan subaylardan sınavla seçilenler, 2 yıl süre ile Hava Harp Akademisinde lisansüstü seviyede eğitime tabi tutulduktan sonra kurmay subay olarak mezun olurlar.

Türk Hava Kuvvetlerinin astsubay ihtiyacı ise; lise ve dengi okulların Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan bölümlerinden mezun olan astsubay adayı öğrencilerin Hava Astsubay Meslek Yüksek okulunda 2 yıllık eğitim ve öğretime tabi tutulmaları suretiyle karşılanmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen ihtisaslar için fakülte ve meslek yüksekokulu mezunlarından sözleşmeli astsubay statüsünde astsubay alımı yapılmaktadır. Sözleşmeli olarak alınan adaylara Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığınca ön sözleşme yapılarak intibak eğitimi ile astsubaylık nosyonu kazandırma eğitiminin bitiminde Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile birlikte astsubay çavuş olarak bu kişiler nasbedilir ve sözleşmelerinin yapılmasını müteakip ilgili sınıf okulu eğitimine alınırlar. Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunları astsubay çavuş rütbesine nasbedildikten, sözleşmeli astsubaylar ise sınıf okulunu bitirdikten sonra HvKK’nın çeşitli birlik ve kurumlarında göreve başlarlar.

Türk Hava Kuvvetlerinin erbaş ve er ihtiyacı, Askerlik Kanunu’na göre askerlik yükümlülüğüne girmiş Türk gençlerinin, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında eğitime tabi tutulmaları ile karşılanmaktadır. Erbaş ve erler, Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında yasal hizmet sürelerini tamamladıktan sonra terhis edilmektedirler.

İnsan Kaynakları Duyurular

Hv.K.K.'lığından Haberler

Fotoğraflarla Hava Kuvvetleri