Orduevleri Günübirlik Giriş Kartları

Muvazzaf ve emekli subay ve astsubayların askerî kimlik kartı ve sağlık fişi alma hakkını kaybetmiş çocukları ile evli olanların eşleri (yabancı uyruklu olanlar dâhil) Ankara’da Gnkur.Per.Bşk.lığı Mrk.D.Bşk.lığına, diğer garnizonlarda ise Garnizon Komutanlığına başvurarak Orduevleri Günübirlik Giriş Kartı alabilmektedir.

Giriş Kartı Alabilmek için Gerekli Belgeler:

  • Kart istenilen her çocuk için ayrı ayrı doldurulacak beyanname (Beyanname, orduevlerinden veya Garnizon Komutanlığından temin edilebilir.),
  • Beyanname sahibinin bir adet, kart istenilen çocuğun, damat veya gelinin iki adet vesikalık fotoğrafı (Beyanname sahibi ile kart istenilen çocuğun, damat veya gelinin birer fotoğrafı beyannameye yapıştırılacak, kart istenilen çocuğun, damat veya gelinin bir fotoğrafı ayrı bir şeklide teslim edilecektir.),
  • Çocuklar evli ise evlenme cüzdan fotokopisi,
  • Beyanname muvazzaf personel için birlik komutanı veya amirine, emekli personel için bağlı bulunulan Askerlik Şubesine şahsen müracaat edilerek tasdik ettirilecek,
  • Ankara için T.C. Ziraat Bankası Saraçoğlu Şubesi nezdindeki 304400/116 nu.lı Orduevleri Günübirlik Giriş Kartı hesabına, diğer garnizonlar için Garnizon Komutanlığınca belirlenecek hesaba her kart için yatırılacak bedel dekontla,
  • Beyanname, bir adet fotoğraf, evlenme cüzdan fotokopisi ve banka dekontu ile birlikte Ankara’da Genelkurmay Personel Başkanlığı Merkez Daire Başkanlığına, diğer garnizonlarda Garnizon Komutanlığına veya yetki verilen orduevlerine teslim edilecektir.