Göktürk-2 (2,5 m Çözünürlüklü Görüntüleme Amaçlı Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Geliştirme) Uydusu, hâlihazırda ülkemizin sahip olduğu yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü elde etme kabiliyeti olan ilk ve tek keşif-gözetleme uydusudur. Ankara’da inşa edilen uydu yer istasyonunda Hv.K.K.lığı personeli tarafından komuta ve kontrol edilen Göktürk-2 Uydusu, 18 Aralık 2012 tarihinde Dünya etrafındaki yörüngesine başarıyla yerleştirilmesinden itibaren, Dünya’nın değişik noktalarından görüntü almaktadır.

İşletme-İdame sorumluluğu Hv.K.K.lığına verilmiş olan Göktürk-2 Uydusu ile icra edilen/edilecek görüntüleme görevleri; TSK, sivil kamu kurumları ve üniversitelerden gelen/gelebilecek taleplere göre planlanmaktadır. Göktürk-2 Uydusunun da diğer keşif-gözetleme uydu sistemlerine benzer şekilde çeşitli teknik kısıtlamaları bulunması ve elektro-optik kameraya sahip olması neticesinde meteorolojik şartlardan etkilenmesi gibi sebepler nedeniyle gelen taleplerin önceliklendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin milli menfaatleri ve güvenlik ihtiyaçları dikkate alınarak birinci kullanım önceliği olarak TSK ihtiyaçları kapsamında kullanım, ikinci kullanım önceliği olarak da diğer kamu kurumları ihtiyaçları kapsamında kullanım belirlenmiştir. Görüntü çekimleri bu sıralamaya uygun olarak planlanmakta ve ihtiyaç makamlarına ulaştırılmaktadır.

Göktürk-2 Uydusu ile çekimi planlanan tüm uydu görüntülerinin çekiminin yapılarak, verilerin Şehit Yb. Kudret Yenal Kışlası (Ahlatlıbel)’nda konuşlu yer istasyonuna indirilmesi Hv.K.K.lığı tarafından planlanıp icra edilmektedir. Ancak, yer istasyonuna indirilen ham uydu görüntülerinin değişik seviyelere (Seviye 0-6) göre işlenerek, talep makamının arzu ettiği niteliklerde hazırlanması süreçleri farklı komutanlıklar tarafından yerine getirilmektedir.

Seviye-0 ile Seviye-2 (dahil) arasında talep edilen uydu görüntülerinin hazırlanması Hv.K.K.lığının sorumluluğunda iken, Seviye-3 ve üzeri uydu görüntülerinin hazırlanması MSB Hrt.Gn.K.lığının sorumluluğundadır. Bu nedenle Göktürk-2 uydu görüntüsü taleplerinin,

  • Seviye 0-2 için; gereği olarak Hv.K.K.lığına ve bilgi olarak Gnkur.İsth.Bşk.lığına,
  • Seviye-3 ve daha ileri seviyeler için ise; gereği olarak Hv.K.K.lığı ile MSB Hrt.Gn.K.lığına ve bilgi olarak Gnkur.İsth.Bşk.lığına olacak şekilde resmi yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Göktürk-2 Uydu görüntüleri işleme seviyeleri ve bunlara ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Görüntü İşleme Seviyesi Elde Edilecek Görüntü Türleri
Seviye-0 (L0) Ham görüntü (sıkıştırma ve kripto çözümlemesi yapılmış görüntü)
Seviye-1 (L1) Radyometrik düzeltilmesi yapılmış görüntü (dedektör ve atmosferik hataları giderilmiş, gölge, gürültü ve bulanıklığı giderilmiş, projeksiyon sisteminde koordinat bilgileri içermeyen görüntü)
Seviye-2 (L2) Geometrik düzeltmesi yapılmış görüntü (dünyanın eğriliği ve durum açısının yarattığı etkiler giderilmiş, yer kontrol noktaları olmaksızın görüntüleme geometrisi modeli kullanılarak oluşturulmuş görüntü)
Seviye-3 (L3) Yer Kontrol Noktaları kullanılarak coğrafi konumlandırması yapılmış ve kalibre edilmiş orto-rektifiye görüntü
Seviye-4 (L4) Sayısal Yükseklik Modeli görüntüsü (DEM)
Seviye-5 (L5) Mozaik görüntü
Seviye-6 (L6) Tematik harita (Sınıflandırma)

Göktürk-2 Uydusu ile elde edilen tüm uydu görüntüleri (Seviye 0-2), talep makamlarına Lisans Sözleşmesinin imzalanması karşılığında ve bedelsiz olarak teslim edilmektedir. Hv.K.K.lığına gönderilecek talebe ilişkin resmi yazıya, formda yer alan talimata uygun olarak ve okunaklı biçimde doldurulacak Uydu Görüntüsü Talep Formu (TSK için) ile talebi yapan personel tarafından imzalanacak Lisans Sözleşmesi mutlaka eklenmiş olmalıdır.

Yukarıdaki süreçleri geçerek Hv.K.K.lığına ulaşan uydu görüntüsü talepleri, öncelik sırasına göre sıralanmakta, meteorolojik şartlara göre müsait olan en kısa sürede çekiminin yapılması ve ihtiyaç makamlarına ulaştırılması sağlanmaktadır. İstek makamına iletilme usul ve yöntemleri, görüntüleri hazırlayacak olan makam (Hv.K.K.lığı/MSB Hrt.Gn.K.lığı) tarafından istek makamı ile kurulacak koordine neticesinde ve teknik imkanlar doğrultusunda belirlenmektedir.