Günümüzde Türk Hava Kuvvetleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk vatanına ve Türk milletine havadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerin önlenmesi ve muhtemel bir savaşta Kara ve Deniz Kuvvetlerinin görevlerini daha kolay başarabilmesi amacıyla kurulmuştur. Türk Hava Kuvvetlerinin Karargâhı Ankara’dadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ana görevi, sahip olduğu üstün sürat ve tahrip gücü olan silah ve vasıtaları ile; düşmanın saldırgan niyetinden caydırılması, ülkeye saldırı söz konusu olduğunda Türk hava sahasına girer girmez süratle düşman uçaklarının önlenmesi ve düşman ülkenin hayati önemdeki askerî hedeflerinin tahrip edilerek harbe devam etme azim ve gücünün kırılması, harbin en kısa zamanda en az zayiatla kazanılmasının sağlanmasıdır.

Bu ana görevlerini barışta ve savaşta çeşitli faaliyetleri ve fonksiyonları icra ederek yerine getiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhuriyet döneminde ATATÜRK’ün gösterdiği yolda yeniden kurulduktan sonra, çağdaş dünya havacılığı düzeyine yükselmek ve yurdun savunmasında daha etkin bir şekilde yerini almak için yoğun bir çalışma dönemine girmiş ve bu dönemden başlayarak gösterilen büyük gayret ve harcanan emeklerle de günümüzdeki yüksek noktaya ve güce ulaşmıştır.

Ayrıca; sağlanan gelişme ve ilerlemelerin devam ettirilmesi, diğer bir deyişle bilim çağı diye adlandırılan bu çağa ayak uydurulabilmesinin temini için de çeşitli dönemlerde gerek mevcut teşkilatlanmada gerekse çeşitli hizmet, faaliyet ve sistemlerde büyük çaplı yeniden yapılanmalar gerçekleştirilmiş ve bu duruma süreklilik kazandırılmıştır.

Türk Hava Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, kamuoyu ile olan ilişkilerinin geliştirilerek havacılığın sevdirilmesi amacıyla 11 Eylül 1992 tarihinde kuruluş onayı alınan Akrotim Filosunun çağrı adı Türk Yıldızları (Turkish Stars) olarak belirlenmiş ve bu çağrı adı 11 Ocak 1993 tarihinde yayımlanmıştır. 1993 yılı Hava Kuvvetleri Komutanlığı atış yarışmalarının kapanış günü olan 18 Haziran 1993 tarihinde 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında (Akıncı/Ankara) NF-5 A/B uçaklarından oluşan Türk Yıldızları Akrotimi ilk gösterilerini yapmıştır.

Sivil personel hariç, Türk Hava Kuvvetlerine mensup diğer personel mavi renkli üniforma giymektedir. 1961 yılına kadar Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olarak çeşitli kartal figürleri kullanılmış, 1961 Haziran ayından itibaren daha önce kullanılan kartal figürleri yerine tek başlı “Selçuklu Kartalı” tema olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Türk Yıldızlarının 20’nci Kuruluş Yıldönümü dolayısı ile 2012 yılında uçak tasarımı Türk Bayrağının renklerine ses üstü sürat ve çağdaşlık vurgusunu ifade edecek şekilde ilavelerle güncellenmiştir.

HvKK’nın 25 Kasım 2009 tarihinde çalışmalarını başlattığı “Tek F-16 Uçağı ile Gösteri Uçuşu” programı 14 Ocak 2010 üç gösteri pilotunun kurucu ekip olarak seçilmeleri ile hayata geçmiştir. 18 Mayıs 2010 tarihinde Tek F-16 Gösteri Uçuşu için ilk eğitim sortisi gerçekleştirilmiştir. Eğitimler diğer iki gösteri pilotunun arka kokpitte gözlemci olarak uçması ile icra edilmiştir.

2010-2011 Uçuş Eğitim Yılı başlangıcı olan 1 Eylül 2010 tarihinde 4’üncü Ana Jet Üs K.lığında, HvKK ilk gösteri uçuşu arz edilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin göndermiş olduğu yaklaşık üç yüz adet isim önerisi arasından “SOLOTÜRK” ismi gösteri ekibinin adı olarak seçilmiştir. 15 Nisan 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı ve seçkin davetliler önünde ilk resmi gösteri uçuşu gerçekleştirilmiştir.

Hv.K.K.'lığından Haberler

Fotoğraflarla Hava Kuvvetleri