Hava Kuvvetleri Bandosu

Türk Askerlik Tarihi’nde M.Ö. 4. yüzyıldan başlayarak, ordunun eğitiminde ve savaşlarda müzikten büyük ölçüde yararlanılmıştır. Tarihi boyunca “Tuğ” ve “Tabılhane” olarak anılan askeri müzik toplulukları, Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren “Mehterhane” adını almıştır.

Özellikle imparatorluk zamanında gelişimini tamamlayarak olgunlaşan Mehterhane, askeri disiplin altında binlerce müzisyenin yetiştirildiği ve icra yeteneğinin en üst seviyeye çıkarıldığı önemli bir eğitim kurumu niteliği kazanmış; Devlete bağlı tek müzik ocağı olarak Avrupa bandolarına uzun süre öncülük ve rehberlik etmiştir. II. Mahmut tarafından yeni ordunun kurulmasının ardından 1826 yılında açılan “Muzıka-i Hümayun” ile Cumhuriyet dönemi askeri bandolarının temeli atılmıştır.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Silahlı Kuvvetlerde teşkilatlanmasını yaygınlaştıran askeri bandolar 1955 yılında Bnb. Asaf Güven tarafından “Hava Kuvvetleri Bando ve Armoni Mızıkası” adıyla Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde de kurulmuş olup, adı daha sonra “Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığı’na, Bnb. Asaf GÜVEN’İN ardından sırasıyla Alb. Memduh ÖNALDI, Ütğm. Faruk PINAR, Bnb. Feridun ÇALIŞIR, Bnb. Sami KÖSE, Bnb. Murat HASÇUHADAR, Bnb.Levent GÖKÇEDAĞ, Bnb. Murat ÖZTÜRK, Ütğm. M. Sabri BELCE, Yb. Ertan YILMAZ görev yapmış olup ve tekrar Yb. Murat ÖZTÜRK yönetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hv. K Bnd K.lığı; Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdiği konserler ile ilgili çevrelerin takdirlerini kazanmıştır.

Festivalde kazanılan Bronz Madalya

Hv. K. Bnd K.lığı son olarak 2006 yılında, Romanya’da icra edilen 7. Askeri Bandolar Festivaline katılarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir.

Hv. K. Bnd. K.lığı Ankara’da bulunan üniversitelerde vermiş olduğu konserler ile müzikseverlerin beğenisini kazanmıştır.

Hv.K.K.'lığından Haberler

Fotoğraflarla Hava Kuvvetleri