Yayınlanma Tarihi 21 Ağustos 2016 Pazar

HAVA KUVVETLERİ GELECEĞİN PİLOTLARINI TEMİN EDİYOR

15/08/2016 tarihli 671 karar sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile onaylanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot ihtiyacının karşılanmasına ilişkin hükümler aşağıda sunulmuştur

Her bir temin kaynağına yönelik temine ilişkin usul ve esasları içeren detaylar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nca ilan edilecektir. İlgi duyanlara önemle duyurulur.
  

 

TEMİN KAYNAKLARI:

Temin 1: 671 karar sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle uçuştan ayrılan subaylar, bir yıl içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartları sağlamaları kaydıyla ilgili Kuvvet Komutanlığı’nca yeniden pilotaj eğitimine alınabilirler. Pilotaj eğiminde başarılı olanların yükümlülük süresi, bu eğitime başlama tarihinden itibaren on beş yıldır. Pilotaj eğiminde başarısız olanların bu eğitimde geçirdikleri süre, yükümlülük süresine dâhil edilir.

Temin 2: 671 karar sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanı’nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile yeniden subay naspedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevlendirilebilirler. Bunların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılır. Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayılanlar, naspedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dâhil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamaz. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 671 karar sayılı KHK kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. 671 karar sayılı KHK’nın uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

Temin 3: En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve sınavlarda başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, 14’üncü maddede düzenlenen diğer şartları sağlamak ve gerekli eğitimleri tamamlamak kaydıyla diğer sınıflarda istihdam edilebilirler. Ancak bunlar için 14’üncü maddenin dördüncü fıkrasındaki deneme süresi üç yıl olarak uygulanır. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar ile deneme süresi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmaz.

Temin 4: 671 karar sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile Hava Harp Okulunun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Bu öğrencilerin Hava Harp Okuluna geçişine ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.

HİZMET SÜRESİ:

Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimini) bitirenlerin yükümlülükleri sekiz yıl uzatılır. (Pilotlar için mecburi hizmet süresi 18 yıla çıkarılmıştır.)

Hizmet süresi uzatımına karşılık aşağıdaki iki maddi düzenleme yapılmıştır.

1) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 7’nci maddesinin (h) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(a) bendi kapsamına giren personele, aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının; jet pilotları, pervaneli pilotları, silah sistem subayları ve seyrüsefer subayları için %7'si, taktik koordine subayları ile uçuş ekibi ve görev ekibi personeli için %5,5'i oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır."

2)  2629 sayılı Kanuna ekli "Ek Cetvel" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK CETVEL:

A- Hizmet Grubu: Jet Pilotu,

B- Hizmet Grubu: Pervaneli Pilotu,

C- Hizmet Grubu: Silah Sistem Subayı,

Ç- Hizmet Grubu: Seyrüsefer Subayı,

D- Hizmet Grubu: ADS Pilotu, Denizaltıcı Subay, Denizaltıcı Astsubay, Denizaltıcı Uzman Erbaş, Dalgıç, Kurbağa Adam,

E- Hizmet Grubu: Taktik Koordine Subayı, Uçuş Ekibi Personeli, Görev Ekibi Personeli, Paraşütçü.

 

  

 

Hizmet

Yılı

Tazminat Oranlan (%)

A

Hizmet

Grubu

B

Hizmet

Grubu

C

Hizmet

Grubu

ç

Hizmet

Grubu

D

Hizmet

Grubu

E

Hizmet

Grubu

1

290

290

290

270

284

270

2

297

297

297

274

289

274

3

306

306

306

280

294

280

4

345

345

332

309

301

286

5

359

359

347

323

305

291

6

366

371

358

339

311

295

7

392

392

375

351

316

300

8

403

403

382

357

320

304

9

413

418

389

366

324

310

10

520

495

435

426

326

316

11

539

514

450

444

332

319

12

565

535

468

465

338

324

13

618

653

487

485

346

329

14

720

780

514

503

349

334

15

725

790

520

527

353

340

16

740

815

.527

533

357

346

17

762

840

530

538

363

351

18

782

867

534

544

366

357

19

790

875

542

550

371

363

20

794

878

548

555

376

368

21

803

888

555

559

381

372

22

810

895

562

565

386

378

23

845

930

597

618

438

431

24

785

845

597

618

438

431

25

780

835

597

618

438

431

26

763

815

597

618

438

431

27

680

700

597

618

438

431

 

 

 

Görüntülenme Sayısı (60215)

Kategoriler: Haberler, insan kaynakları haberleri

Etiketler:

Yazdır

Adınız
E-Posta Adresiniz
Konu
Mesajınız ...
x

Makaleler İçinde Ara

p

İNSAN KAYNAKLARI

Fotoğraflarla Hava Kuvvetleri