Ateş Gücü Düşük ve Teknolojisi Eski Teçhizat Tabancaların Değiştirilmesi

BİLGİ NOTU

 

KONU    :  Ateş Gücü Düşük ve Teknolojisi Eski Teçhizat Tabancaların Değiştirilmesi.

İLGİ       :  (a) Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

                 (b) 5143 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun

AÇIKLAMA :

  1. İlgi (a) Kanun’da 16 Şubat 2013 tarihinde değişiklik yapılmış ve ilgi (b) Kanun kapsamında beylik tabanca tahsisi yapılan personel tabancalarının değiştirilmesine imkan sağlanmıştır.
  2. Yapılan düzenleme, 16 Şubat 2013 tarihinde görevde olan ve bu tarihten sonra emekli olan 1998 yılı ve daha eski nasıplı personelin eski/ateş gücü düşük ve teknolojik/ekonomik ömrünü dolduran silahlarının ateş gücü yüksek tabanca ile değiştirilmesini kapsamaktadır.
  3. Kuvvet K.lıkları ve Emn.Gn.Md.lüğünün ateş gücü yüksek tabanca ihtiyaçlarının tedarik faaliyetleri Aralık 2013 döneminden itibaren “Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi (ÖYTGP)” adı altında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülmektedir.
  4. Sarsılmaz, Samsun Yurt Savunma, GİRSAN ve TİSAŞ prototip tabanca üretimini ve firma testlerini tamamlayarak 15 Temmuz 2016 tarihinde prototip tabancaları SSM’ye teslim etmiş; ancak TİSAŞ firması tarafından ihaleye teklif verilmemiştir.
  5. “Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi (ÖYTGP)” kapsamında; Sarsılmaz, Samsun Yurt Savunma ve GİRSAN firmalarının katılımıyla 19 Aralık 2016 tarihinde ön testlere başlanılmıştır. Ancak, bahse konu  firmaların ürettiği prototip tabancaların hiçbiri yapılan testlerde başarılı olamamıştır. (Sarsılmaz: (Mukavemet Testinde), SYS: (Dağılım  testinde), GİRSAN: (İlk Hız Testinde)
  6. İhalenin iptal edilmesi sonrasında alınan karar ile ihale sürecine tekrar başlanması yönünde SSM, Kuv.K.lıkları ve Emniyet Genel Md.lüğü arasında mutabakat sağlanmıştır.
  7. 2 Şubat 2017 tarihinde SSM koordinatörlüğünde yapılan toplantıda, Teklife Çağrı Dokümanları (TÇD) ve Teknik Şartname yeniden oluşturulmuş olup teklif mektupları firmalara 17 Şubat 2017 tarihinde gönderilmiştir. Yüklenici firmalar tarafından teklif mektupları 20 Mart 2017 tarihi itibariyle SSM'ye teslim edilmiş, 31 Mart 2017 tarihinde icra edilen toplantıda ise Ön testlere yönelik yapılacak olan puanlama için Kriter Ağacı oluşturulmuş ve Milli Savunma Bakanı onayına sunulmuş, Bakan onayı alınmıştır.
  8. SSM tarafından planlanacak olan ilk toplantıda firmalardan gelen teklifler açılarak uygunluğu kontrol edilecek ve Ön testlere başlanılması için karar alınacaktır.
  9. SSM tarafından yürütülmekte olan proje süreci; Ön Testlerin İcrası, Sözleşme İmza Hazırlıkları, Sözleşme İmzalanması, İyileştirme ve Geliştirme Aşaması, Pilot Kafile Üretimi ve Kabulü, Seri Üretimi ve Seri Üretim İlk Kafile Teslimi şeklinde devam edecektir.
  10. Proje takviminde herhangi bir aksaklık oluşmadığı takdirde söz konusu silahların hak sahibi personele dağıtımına 2017 yılı son dönemi itibariyle başlanabileceği değerlendirilmektedir.