ANA SAYFA KOMUTAN HAKKIMIZDA HAVACILIK KÖŞESİ HİZMETLER BASIN FAALİYETLERİ ÖZEL SİTELER SİTE HARİTASI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANIGeri

Hava Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI

Hava Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU (1982-H-24) 01 Mart 1961 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. İlkokulu Eskişehir Porsuk İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Yunus Emre Öğretmen Lisesinde tamamlayarak, 1978 yılında mezun olmuş ve Hava Harp Okuluna girmiştir.30 Ağustos 1982 tarihinde Hava Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olarak; sırasıyla 2’nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında pilotaj eğitimini, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamlamış, 1984-1993 yılları arasında 7’nci Ana Jet Üs 172 ve 173’üncü Filo Komutanlıklarında kol uçucusu, öğretmen pilot ve kol komutanlığı, 1993-1995 yılları arasında ise 1’inci Ana Jet Üs 112’nci Filo Komutanlığında Öğretmen Pilot ve Harekât İcra Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1995-1997 yılları arasında Hava Harp Akademisini tamamlayarak, 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı... Devamı
ASTSUBAY İHTİSASLARI
142503
Yayın Tarihi 15 Mar 2022

Astsubay İhtisasları

TANIMLAR

 SINIF : Hizmetin yapılması için bilgi, eğitim, deneyim ve diğer yeteneklerin benzerlikleri yönünden yakın ilişkili ihtisaslar veya branşlardan meydana gelen gruplardan biridir. Bazı sınıflar tek bir branş veya ihtisastan meydana gelebilir.

BRANŞ : Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden biridir.

İHTİSAS : Temel hizmetler içinde özel eğitim ve deneyim ile kazanılan yeteneklerdir. İhtisasların tespiti, kazanılması, geri alınması veya değiştirilmesi Hv.K.K.lığı Sınıflandırma Yönergesinde yer alır. İhtisaslar; eğitim, öğretim, kurs, staj ve tecrübe sonucunda kazanılır.

 

HV.K.K.LIĞI ASTSUBAY SINIF, BRANŞ VE İHTİSASLARI

SINIF

BRANŞ

İHTİSAS UNVANI

İHTİSAS ÖZETİ

HAVA TRAFİK

HAVA TRAFİK

HAVA TRAFİK KONTROL ASTSUBAYI

Hava trafik kontrolorü; Hava Kuvvetleri Komutanlığının sorumluluğunda olan hava sahası ve askerî meydanlar ile iniş ve kalkış alanlarını kullanan sivil ve askerî hava trafiğinin emniyetli, düzenli ve hızlı akışını temel alan hava trafik kontrol hizmetlerinin etkinliğinin sağlanması amacıyla barış şartlarında meydan kontrol (aletli veya görerek) ve yaklaşma kontrol (radarlı, yöntemsel/ hassas yaklaşma veya gözetimli radar) hizmetlerini, gerginlik ve harp zamanında ise gerek görülen hâllerde ilave olarak saha kontrol (radarlı veya yöntemsel) hizmetini yürütür. Millî veya uluslararası hava sahası ve hava trafik yönetimi konularında komutanlarına danışmanlık yapar. Gerektiğinde hava trafik kontrol subayının tüm görevlerine vekâlet eder.

KONTROL İHBAR

KONTROL İHBAR

KONTROL İHBAR ASTSUBAYI

Kendisine tahsis edilen izleme sahasında, tespit edilen izlerin sisteme dâhil edilmesini sağlar. İz Üretim Sahasındaki (Track Production Area-TPA) izlerin teşhislerini verir, ileri ve yan söylemelerini yapar. Sorumlu olunan TPA’da askeri veya sivil uçuşların takip ve koordinesi ile emniyetli bir şekilde görev yapılmasını sağlayacak gözetleme görevlerini icra eder. Kendisine bağlı radar başlarının uzaktan kontrolünü yapar ve otomatik iz takibinde oluşabilecek aksaklıkları giderir. Mevcut data link hatlarını kullanarak diğer ihbar ve komuta kontrol sistemleri ile iz ve bilgi alışverişi yapılmasını sağlar. Cihaz arızalarını bakım personeline bildirir ve takibini yapar. HvBS MY sistemi ve modüllerini kullanarak uçuş takip, teşhis, raporlaşma vb. harekât faaliyetleri yürütür. Harekât raporlarını bilir, hazırlar ve zamanında gönderir.

HAVA HAREKÂT

HAVA HAREKÂT

HAVA HAREKÂT ASTSUBAYI

Karargâh, filo ve harekât merkezlerinde (HKHM, BHHM, JFAC, SHM ve FHO); harekât ve uçuş eğitim faaliyetlerinin icrası, NATO ve millî plan - uçuş eğitim ve tatbikat faaliyetleri, uçuş görevlerine yönelik filo seviyesi görev planlamaları [FSGP (görev rotası, line-up, hedef ve mühimmat analizi, atış parametreleri, NOTAM, MTO ve meydan durumu, yakıt, HYİ koordinesi, ADTC/DTC hazırlığı)] ve uçuş bilgilerinin kayıt altına alınması görevlerini yürütür. Harekât merkezlerinde de harekât ile ilgili faaliyetlerin aksaksız ve zamanında yapılması faaliyetlerinde harekât subayına, uçuş programlarının hazırlanması, koordinasyonu, yayımı, kontrolü ve uçuş takibi faaliyetlerinde eğitim subayına yardımcı olur.

İSTİHBARAT

İSTİHBARAT

İSTİHBARAT ASTSUBAYI

Hv.K.K.lığının icra edeceği harekâtı desteklemeye yönelik cari ve temel istihbaratın üretilmesinde ve İstihbarata Karşı Koyma (İKK) faaliyetlerinin icrasında kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirir.

HEDEF İSTİHBARAT

HEDEF İSTİHBARAT ASTSUBAYI

Mevcut İstihbarat Gözetleme ve Keşif (İGK) vasıtaları ile hedef istihbarat faaliyetlerinin icra edilmesinde kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirir.

MUHABERE

BİLGİSAYAR

BİLGİ SİSTEM İŞLETİM ASTSUBAYI

Bilgi sistemleri ve teşhir cihazları envanterinde bulunan tüm cihaz ve donanımlar ile insanlı veya insansız sistemlerinin ve diğer bilgi sistem ağlarının teknik doküman, yönerge ve emirler doğrultusunda kurulumu, işletilmesi, onarımı ve bakımından sorumludur. Uzaktan görüntülü görüşme sistemleri faaliyetini gerçekleştirir. Veri iletişim ağlarındaki aktif cihazlar ile UTP kabloların kurulum, bakım, idame, işletme ve yönetim faaliyetlerini yürütür. Bağımsız yerel alan ağlarının, görev ağlarının ve internet ağlarının kurulum, konfigürasyon ve işletimini yürütür. Güvenlik kamera ve kayıt cihazlarının bakım faaliyetlerini yürütür veya hizmet alımı yoluyla yapılmasını takip eder. Hassas ölçü aletlerini kullanarak arızaları tespit eder ve giderir. Sorumlu olduğu cihaz ve sistemlere ait teknik dokümanları bilir, bakım konseptleri, üretici firma/teknik otorite önerileri ve uluslararası standartları göz önünde bulundurur. Cihaz ve sistemin çalışmasına yönelik ikmal işlemlerini yürütür. Eğitim faaliyetlerine katılır.

BİLGİ SİSTEM YAZILIM ASTSUBAYI

Bilgisayar yazılımlarını; sistem analizcinin öngörüleri ve konfigürasyon kontrol esasları, bilgisayar destekli tasarım ve yazılım geliştirme araçlarının yetenekleri ve güvenlik esasları doğrultusunda; bilgi işlem sistemi temel esaslarını, bilgi işlem sistemi donanım yapısını, işletim sistemi yapısını, işletim esaslarını, programlama dillerini ve araçlarını, uygun veri ve kütük yapılarını, işletim sistemine uygun veri tabanı sistemini kullanarak geliştirir, bakım ve idame işlemlerini yapar. Birlik sorumluluğunda bulunan bilgi sistem ağları ve bilgisayarlarının güvenlik kayıtlarını inceler, ağ analizini yapar ve bu ağlara yönelik siber saldırılara ve ihlallere karşı gerekli tedbirleri alır. Bilgi sistemleri güvenlik ihlallerini takip eder, gerekli önlemleri alır ve güvenlik ihlalleri ile ilgili raporları hazırlar. Ayrıca paket programlarla yazılım geliştirir, bakım ve idame işlemlerini yapar. Sistemin çalışmasına yönelik ikmal işlemlerini yürütür, güvenlik ve yer emniyeti konularında gereken önlemleri alır. Eğitim faaliyetlerine katılır.

RADAR VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ

ERKEN İHBAR RADAR SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Yer tipi sabit veya mobil erken ihbar radar sistem cihazları ile uçak tipi Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi (Aircraft Early Warning and Control - AEW&C) erken ihbar radar sistem cihazları, IFF/SIF (teşhis cihazları), ve yardımcı teçhizatlarının bakımını, performans kontrolünü, ayarlarını, onarımlarını, onaylanmış tadilatlarını ilgili teknik doküman, yönerge ve emirler doğrultusunda yapar. Uçak kontrol ve ihbar radar cihazlarının intikallerini yapar. Hassas ölçü aletlerini kullanarak arızaları tespit eder ve giderir. Sorumluluğu altında bulunan cihaz ve sistemlere ait teknik dokümanları bilir; gelişmeleri takip eder. Düzeltici ve yenileştirici tekliflerde bulunur. Eğitim faaliyetlerine katılır.

HAVAALANI TRAFİK RADAR SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Hv.K.K.lığı bünyesinde bulunan ve ileride envantere girecek yaklaşma ve iniş hizmeti veren yer seyrüsefer sistemlerinin ve bunlara bağlı görüntü kayıt sistemlerinin, performans kontrolünü, ayarlarını, onarımlarını, onaylanmış düzeltme ve yenileştirme çalıştırmalarını ilgili teknik doküman yönerge ve emirler doğrultusunda yapar. Hassas ölçü aletlerini kullanarak arızaları belirler ve giderir. Sorumluluğu altında bulunan sistem ve cihazlara ait teknik dokümanları bilir; gelişmeleri takip eder. Cihaz veya sistemin çalışmasına yönelik ikmal işlemlerini yürütür; güvenlik ve yer emniyeti konularında gereken önlemleri alır. Düzeltici tekliflerde bulunur.

YAKLAŞMA VE İNİŞ SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Hv.K.K.lığı bünyesinde bulunan ve ileride envantere girecek olan uçuş kolaylıkları sağlayan yer seyrüsefer sistemlerinin; kurulum ve söküm işlemlerini, çalıştırılmasını (açma kapama), performans kontrollerini, bakımını, test ve ayarlarını, arızaları tespitini, onarımlarını, onaylanmış düzeltme ve yenileştirme çalışmalarını ilgili teknik yayın, yönerge ve emirler doğrultusunda yapar. Hassas ölçü aletleri ve gerekli tüm takım, avadanlıkları kullanarak bakım, test ve ayarları yapar, arızaları belirler ve giderir. Sorumluluğu altında bulunan sistem ve cihazlara ait teknik yayınları kullanır; yapılan değişiklik ve düzeltmeleri teknik yayınlara uygular. Düzeltici ve yenileştirici tekliflerde bulunur. Sistem ve cihazların faaliyetine yönelik ikmal işlemlerini yürütür. Güvenlik ve yer emniyeti konularında gereken önlemleri alır. Eğitim çalışmalarına katılır.

ELEKTRONİK

YER TELSİZ SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

“Yer-yer” ve “hava-yer” telsiz cihaz ve sistemlerinin, radyolink ve uydu muhabere cihazlarının, ses yayın sistemlerinin, Link-16 sisteminin, ses kayıt sistemlerinin, iletişim kontrol sistemlerinin, ACMI alıcı ve verici kısmının, analog güvenlik kamera sistemlerinin ve bu sistemlere ait kayıt cihazlarının (DVR), ZIPKIN atışsayar cihazının yer destek ünitesinin, jammer sistemlerinin ve FKM sisteminin Ses Yayın Sistemi kısmının bakımını, performans kontrolünü, ayarlarını, onarımlarını, onaylanmış düzeltme ve yenileştirme çalışmalarını ilgili teknik doküman, yönerge ve emirler doğrultusunda yapar. Anten ve iniş nakil hatlarının bakımlarının yapılmasını kontrol ve takip eder. Hassas ölçü aletlerini kullanarak arızaları belirler ve giderir. Sorumluluğu altında bulunan sistem ve cihazlara ait teknik dokümanları bilir; gelişmeleri takip eder. Sistem ve cihazların çalışmasına yönelik ikmal işlemlerini yürütür; güvenlik ve yer emniyeti konularında gereken önlemleri alır. Eğitim faaliyetlerine katılır.

ELEKTRONİK HARP VE İSTİHBARAT SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Muhabere elektronik istihbarat ve elektronik harp cihazlarını monte eder. Yürürlükte bulunan bakım yönergelerine göre cihazların periyodik bakımlarını yapar. Cihazlarda oluşan arızaları yetki sınırları içerisinde giderir. Bakım ve arıza kayıtlarını tutar. Ast birliklerde bulunan cihazların periyodik kontrollerini mahallinde yapar. Cihazlarla ilgili değişiklik önerilerini yapar ve yetki alındığında değişiklikleri kendisi yapar. Hassas ölçü aletlerini kullanarak arızaları tespit eder ve giderir. Sorumlu olduğu cihaz ve sistemlere ait teknik dokümanları bilir. Cihaz ve sistemin çalışmasına yönelik ikmal işlemlerini yürütür. Eğitim faaliyetlerine katılır.

METROLOJİ

KALİBRASYON ASTSUBAYI

Uçak, silah, muhabere, bakım sistemlerine özgü test, ölçüm ve hata bulma cihazları ile genel amaçlı test ve ölçü aletlerini, Hassas Ölçü Aletleri Laboratuvarı standartlarını inceler, kullanır, ilgili teknik emirleri (Technical Order-TO) kullanarak kalibrasyon işlemini yapar, teknik bilgilerinde belirtilen değerlere ayarlar, hatalarını tespit eder, tamir ve onarımlarını yapar. Sorumlu olduğu cihaz ve sistemlere ait teknik dokümanları bilir. Cihaz ve sistemin çalışmasına yönelik ikmal işlemlerini yürütür, güvenlik ve yer emniyeti konularında gereken önlemleri alır. Eğitim faaliyetlerine katılır.

KRİPTOLOJİ

MUHABERE MERKEZİ İŞLETME VE KRİPTO ASTSUBAYI

Muhabere merkezinde bulunan ve mesaj alma, gönderme amacıyla kullanılan; çevrim içi veya çevrim dışı kripto cihazları, otomatik mesaj aktarma sistemleri, emniyetli veya emniyetsiz belgegeçer, emniyetli ses ve veri aktarma cihazları, diğer millî ve NATO kripto sistemleri veya sisteme alınacak diğer iletişim sistemlerinin işletmesini, bakımını, performans kontrollerini, ayarlarını, onarımlarını ilgili teknik doküman, yönerge ve emirler doğrultusunda yapar ve uygular. Hassas ölçü aletlerini kullanarak arızaları tespit eder ve giderir. Sorumlu olduğu cihaz ve sistemlere ait teknik dokümanları bilir. Cihaz ve sistemin çalışmasına yönelik ikmal işlemlerini yürütür. HF telsiz çevrimlerini işletir ve işletme ile ilgili kayıtları tutar. Muhabere merkezine çekilmek üzere gelen mesajların kontrolünü, kaydını yapar, iletişim aracını seçer, emniyetli olarak gönderir veya gönderilmesini sağlar. Muhabere merkezine iletişim kanallarından gelen mesajların parola kontrolünü ve kaydını yaparak ilgili adreslerine zamanında ve emniyetli olarak ulaştırılmasını sağlar. Muhabere ve kripto emniyeti ile ilgili millî yayınları ve NATO yayınlarını bilir, güvenlik ve yer emniyeti konularında gereken önlemleri alır. Eğitim faaliyetlerine katılır.

HABERLEŞME

TELEFON SANTRALİ VE YER ALTI KABLO ASTSUBAYI

Santral cihaz ve sistemlerinin ve telefonların, bakımını, performans kontrolünü, ayarlarını, onarımlarını, onaylanmış düzeltme ve değişiklik çalışmalarını ilgili teknik doküman, yönerge ve emirler doğrultusunda yapar. Birlik veya kurumun ses veya veri aktarım, F/O ve bakır yer altı kablo altyapısını tesis eder. Uzaktan görüntülü görüşme sistemleri faaliyetini gerçekleştirir. Hassas ölçü aletlerini kullanarak arızaları tespit eder ve giderir. Sorumluluğu altında bulunan cihaz ve sistemlere ait teknik dokümanları bilir ve gelişmeleri takip eder. Envanterinde bulunan telefon santralleri ve bunlara ait telefon teçhizatını monte eder, çalıştırır. Sistem ve cihazların çalışmasına yönelik ikmal işlemlerini yürütür; güvenlik ve yer emniyeti konularında gereken önlemleri alır. Düzeltici ve yenileştirici tekliflerde bulunur. Eğitim faaliyetlerine katılır.

HAVA SAVUNMA

FÜZE

FÜZE ATIŞ SİSTEMİ ASTSUBAYI

Atış kontrol kıtasında sorumluluğuna verilmiş olan radarların, NIKE önleme bilgisayarının, batarya terminal cihazının ve diğer atış kontrol teçhizatının operatörlüğünü yapar. Cihaz ve malzemelerin operatör seviyesinde bakımlarını yapar. Bakım astsubaylarının bakım faaliyetlerine yardım eder. Gerekli kayıtları tutar.

FÜZE RAMPA SİSTEMİ ASTSUBAYI

NIKE füze filosu lançer kısmını sevk ve idare eder. Lançer bölgesinde bakım astsubaylarına ait test cihazları hariç tüm cihazları çalıştırır ve operatörlüğünü yapar. Yetkisi dâhilindeki bakımlarını yapar ve yaptırır. Bakım astsubaylarının bakım faaliyetlerine yardım eder. Astlarının eğitimini yürütür ve tüm faaliyetlerine nezaret eder. Gerekli kayıtları tutar.

HAWK SİSTEM ASTSUBAYI

HAWK atış bataryasında, sorumluluğuna verilmiş olan radarların, Atış İdare Merkezinin (Battery Fire Distribution Center - BFDC), mobil lançerlerin ve diğer HAWK sistemi teçhizatının operatörlüğünü yapar. Cihaz ve malzemelerin operatör seviyesi bakımlarını yapar. Gerekli kayıtları tutar.

FÜZE
BAKIM

FÜZE ATIŞ SİSTEMİ BAKIM ASTSUBAYI

Atış idare sistemini meydana getiren cihazları kurar. Bakım, kontrol ve ayarlarını yapar. Faal hâlde tutar. Atış idare sisteminin bakım faaliyetlerine nezaret eder. Test cihazlarını kullanır. Modifikasyonları sisteme tatbik eder.

FÜZE TEST CİHAZI BAKIM ASTSUBAYI

Shop I, Shop II, Shop III ve Konsol 8’in (Card Tester) kurulmasını, kontrol ve ayarlarını, bakımını, onarımını ve ikmal istekleriyle yetkisi dâhilindeki cihazların kalibresini yapar. İlgili formları doldurur ve kayıtlarını tutar. Yetkisine giren modifikasyonları sisteme tatbik eder.

FÜZE SİSTEMİ BAKIM ASTSUBAYI

Lançer bölgesindeki ve NIKE Bakım Filo Komutanlığı, Füze ve Lançer Kısmındaki cihazları çalıştırır, mekanik ve elektronik arızalarını birlik seviyesinde giderir. Yetkisini aşan arızalarda doğrudan destek bakım personeline yardım eder. Teknik yayınları takip eder, kayıtlarını tutar.

Füze ve test cihazları ile NIKE Bakım Filo Komutanlığı, Füze ve Lançer Kısmındaki test cihazlarının periyodik kontrollerini yapar. Koruyucu bakım programını yürütür. Gerekli rapor ve kayıtları tutar.

Bakım ve onarım için gerekli parça ve malzeme isteğini yapar ve takip eder. Yedek şase listesindeki şaselerin faaliyetini kontrol eder. Sistem astsubaylarının çalışmalarına ve eğitimlerine teknik yönden nezaret eder.

HAWK SİSTEM BAKIM ASTSUBAYI

Tüm HAWK sistemi teçhizatının kontrol, bakım ve ayarlarını yetkisi dâhilinde yapar, sistemi faal hâlde tutar. HAWK bataryasına ait muhabere cihazlarını kurar. HAWK bataryasının faaliyetlerini yürütür. Test cihazlarını kullanır. Modifikasyonları sisteme tatbik eder.

HAWK RADAR BAKIM ASTSUBAYI

HAWK bataryasında bulunan Devamlı Dalga Araştırma Radarı (Continuous Wave

Acquisition Radar-CWAR), Yüksek Takatli Aydınlatma Radarı (High Powered Illumination Radar - HIPIR) ve soğutma sistemi, Batarya Atış İdare Merkezi (Battery Fire Distribuition Center - BFDC) ve Filo Harekât Merkezi (Battalion Operation Center-BOC) cihazlarının teknik kitaplarda belirtilen yetkisi dâhilindeki bakım, kontrol ve ayarlarını yaparak HAWK sistem bakım astsubaylarına teknik destek sağlar . Shop 1, Shop 2, Shop 3, Mobil Bakım Teçhizatı (Mobile Team Shop - MTS), Görüntü İzleme Grubu (Video Tracking Grup-VTG) konsol ve test cihazlarının kurulmasını, kontrol ve ayarlarını, bakımını yapar. İlgili formları doldurur ve kayıtlarını tutar. Modifikasyonları sisteme tatbik eder.

HAWK ARAZİ BAKIM ASTSUBAYI

HAWK bataryasında bulunan Devamlı Dalga Araştırma Radarı (Continuous Wave

Acquisition Radar - CWAR) Pedestalı, Yüksek Takatli Aydınlatma Radarı (High Powered Illumination Radar - HIPIR) Pedestalı ve Soğutma Sistemi, Lançer-Transporter ve Loader-Transporter’in teknik kitaplarda belirtilen yetkisi dâhilindeki bakım, kontrol ve ayarlarını yapar. Shop 20, Shop 21, Yüksek Frekans Konsolu (High Frequency Console - HFC) ve test cihazlarının kurulmasını, kontrol, ayar ve bakımlarını yapar. İlgili formları doldurur ve kayıtlarını tutar. Modifikasyonları sisteme tatbik eder.

UÇAKSAVAR

ALÇAK İRTİFA FÜZE SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Alçak irtifa füze sistemlerini işletir. Alçak irtifa füze sistemlerinin kullanıcı bakım, harekât, idari ve eğitim faaliyetlerini yürütür ve atış hazırlıkları ile atışlarını yapar. Branşıyla ilgili prensipleri analiz ederek seçenekleri ortaya koyar.

NAMLULU SİSTEMLER ASTSUBAYI

Namlulu uçaksavar birliklerindeki silah ve cihazları işletir. Uçaksavar takımının bakım, harekât, idari ve eğitim faaliyetlerini yürütür. Uçaksavar atış hazırlıklarını ve atışlarını yapar. Branşıyla ilgili prensipleri analiz ederek seçenekleri ortaya koyar.

UÇAKSAVAR BAKIM

ALÇAK İRTİFA FÜZE SİSTEMLERİ BAKIM ASTSUBAYI

Alçak irtifa füze sistemlerinin işletimini, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütür. Alçak irtifa füze sistemlerinin harekât, idari ve eğitim faaliyetlerini yürütür. Atış hazırlıklarını yapar. Atış esnasında meydana gelebilecek arızaları giderir.

NAMLULU SİSTEMLER BAKIM ASTSUBAYI

Namlulu sistemler radar ve toplarının işletimini bakım, onarım ve ayarlarını yapar. Harekât, idari ve eğitim faaliyetlerini yürütür. Uçaksavar atış hazırlıklarını yapar. Atış esnasında meydana gelebilecek arızaları giderir.

 

 

 

 

 

UÇAK BAKIM

MEKANİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEKANİK

 

 

 

BÜYÜK UÇAK MEKANİK SİSTEMLER ASTSUBAYI

Büyük Gövdeli uçakların mekanik sistemlerine ait uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım ve ayar işlemlerini yapar.

JET UÇAK MEKANİK SİSTEMLER ASTSUBAYI

Jet uçakların mekanik sistemlerine ait uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım ve ayar işlemlerini yapar.

KÜÇÜK UÇAK MEKANİK SİSTEMLER ASTSUBAYI

Küçük Gövdeli uçakların mekanik sistemlerine ait uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım ve ayar işlemlerini yapar.

HELİKOPTER MEKANİK SİSTEMLER ASTSUBAYI

Helikopterlerinin mekanik ve motor sistemlerinin uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme söküm, takım ve ayar işlemlerini yapar.

UÇAK HİDROLİK SİSTEMİ ASTSUBAYI

Görev alacağı uçak tiplerinde hidrolik-pnömatik sistemlerine ait uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme söküm, takım ve ayar işlemlerini yapar.

ELEKTRİK VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Görev alacağı uçak tiplerinde uçak elektrik ve havalandırma sistemlerine ait uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme söküm, takım, ayar ve kalibre işlemlerini yapar.

PERSONEL FIRLATMA SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Görev alacağı uçak tiplerinde, personel fırlatma sistemleri ve patlayıcılarıyla ilgili uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme söküm, takım ve ayar işlemlerini yapar.

YAKIT SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Görev alacağı uçak tiplerinde uçak yakıt sistemlerinin uçuş hattı ve üs/birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme söküm, takım ve ayar işlemlerini, parça değişimlerini ve yer servis işlemlerini yapar.

JET MOTOR SİSTEMİ ASTSUBAYI

Görev alacağı uçak tiplerinde Jet motor ve bremze sistemlerinin birlik ve üs seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım, ayar ve çalıştırma işlemlerini, parça değişimlerini yapar.

TURBO - PROP VE PİSTONLU MOTOR SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Görev alacağı uçak tiplerinde, Turbo-prop ve pistonlu motor sistemlerinin birlik ve üs seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım, ayar ve çalıştırma işlemlerini, parça değişimlerini yapar.

AVİYONİK

AVİYONİK SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Uçak ve helikopter aviyonik, elektrik ve elektronik harp sistemlerine ait uçuş hattı ve üs/birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım, ayar ve kalibre işlemlerini yapar.

LAZER VE LANTIRN SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Lazer ve LANTIRN atölyelerinde bulunan aviyonik bilgisayarlı test istasyonlarını, destek teçhizatını ve özel ölçü aletlerini kullanarak, podların üs seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım, ayar ve kalibre işlemlerini, parça değişimlerini yapar.

UÇAK ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ ASTSUBAYI

Elektronik harp sistemine ait uçuş hattı, atölye ve üs seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım, ayar ve kalibre işlemlerini, atölye seviyesi parça değişimlerini yapar.

AVİYONİK TEST SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Aviyonik atölyelerde bulunan otomatik ve klasik test sistemlerini (test istasyonu-test bench), test destek teçhizatını ve özel ölçü aletlerini kullanarak, aviyonik ünitelerin (LRU) atölye ve üs seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım, ayar ve kalibre işlemlerini; atölye seviyesi parça değişimleri yapar.

SİLAH MÜHİMMAT

UÇAK SİLAH SİSTEMİ ASTSUBAYI

Uçak silah sistemlerine ait uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi silah, mühimmat ve yardımcı görev teçhizatını yükler, indirir, bakım kontrollerini, arıza arama, giderme, söküm, takım, ayar ve kalibre işlemlerini yapar.

UÇAK MÜHİMMATI ASTSUBAYI

Klasik ve modern mühimmatların ve uçak füze güdüm kontrol sistemlerinin uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini yapar. Yürürlükteki yönerge ve teknik emirlere göre teslim alınması, depolanması, komple atım hâline getirilmesi, depodan çıkarılması ve nakil işlemlerini yapar. Klasik ve modern mühimmatlar ve uçak füzeleri üzerinde arıza arama, giderme, sökme, takma ve ayar işlemlerini ve parça değişimlerini yapar, klasik ve modern mühimmatlar ve uçak füzelerinin depo ve depolama sahalarının emniyetini sağlar.

UÇAK DESTEK

PLAN PROGRAM VE ANALİZ ASTSUBAYI

Üs veya birlikte bulunan uçak, helikopter, motor, yer destek teçhizatı (hava teçhizatı ve bunlara ait malzemeler) uçuş ve bakım faaliyetlerine yönelik tüm bilgilerin otomasyon sistemine veri giriş faaliyetlerini yönetir ve bilgileri kontrol ederek bunların anlaşılır veriler hâline getirilmesini sağlar.

Hava teçhizatının kullanımını, bu teçhizat üzerinde yapılacak olan birlik, üs ve fabrika seviyesi bakım, kontrol ve onarım işlemlerini, zaman aşımı malzeme değişimlerini, zamana bağlı teknik emir tatbik işlemlerini planlar ve bunlara ait kayıt ve kontrol işlemlerini yaptırır.

Hava teçhizatı ve bakım kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak planlamaları yapar. Arıza analizleri yaparak arızaların tahminî faal edilme sürelerini hazırlayarak rapor eder. Bakım faaliyetlerine ait bilgileri, ilgili yönerge ve teknik dokümanlarda verilen yöntemleri kullanarak analiz eder ve sonuçlarını değerlendirerek raporlamaları yapar.

YAPISAL ONARIM ASTSUBAYI

Uçak yapı elemanları ve donanımları ile yer destek teçhizatının uçuş hattı ve üs veya birlik bakım kontrollerini, uçak gövde kısımları ile uçak ve yer destek teçhizatında yapısal onarım gerektiren parçaların onarımını, ihtiyaç duyulan imalat ve onarım işlemlerinin ilgili teknik emirde belirtilen referanslara göre teknik çizimlerini, metallerin işlenmesinde ihtiyaç duyulacak tanıma testlerini uygulayarak özelliklerinin belirlenmesini, sertlik ölçme ve ısıl işlemleri, uçak ve yer destek teçhizatında kullanılan metallerin yapısal özelliklerine göre çeşitli kaynak işlemlerini, uçak ve yer destek teçhizatının korozyon kontrol, giderme ve önleme işlemlerini içeren görevleri yapar.

TAHRİBATSIZ MUAYENE ASTSUBAYI

Hava uzay araçları ve yer destek teçhizatının birlik ve üs seviyesi bakım kontrollerini, bu teçhizatın imalatı esnasında veya serviste iken bünyelerinde oluşabilecek her türlü süreksizlik ve malzeme yorgunluğunun, Yabancı Madde Hasarının (YAMAHA) tahribatsız muayene yöntem ve teknikleriyle tespitini, elde edilen verileri değerlendirmesini, Uçak Akışkanlar Analizini (UAA) içeren görevlerin büyük bir kısmını yapar.

YER DESTEK TEÇHİZATI ASTSUBAYI

Uçak yer destek ve oksijen/nitrojen servis teçhizatının uçuş hattı ve üs veya birlik seviyesi bakım kontrollerini, arıza arama, giderme söküm, takım, ayar işlemleri ve parça değişimlerini yapar.

PARAŞÜT VE ŞAHSİ TEÇHİZAT ASTSUBAYI

Uçak hız azaltma ve personel paraşütleri ile uçuş şahsi teçhizat ve hayatı idame kitlerinin bakım kontrollerini, bu teçhizatının söküm, takım, ayar ve onarım işlemlerini yapar.

MÜHİMMAT TAHRİP

MÜHİMMAT TAHRİP

MÜHİMMAT TAHRİP ASTSUBAYI

Tim bütünlüğü içerisinde barış veya savaş şartlarında verilen EOD görevlerini hızlı ve emniyetli bir şekilde yapar. EOD sahasındaki teknik emir ile yayınları kullanmayı bilir. Envanterde bulunan tüm EOD ve IEDD malzeme ve teçhizatını, patlayıcılarını, sarf malzemelerini, takım avadanlıklarını tanır, periyodik bakım usullerini ve depolanmasını sağlar, görevlerin gerektirdiği durumlarda uygun şekilde kullanır. EOD görev araçlarını, silah ve mühimmat yükleme cihazları ile mühimmat taşıma römorklarını kullanır. Malzeme ve teknik yayının istek ve iade usullerini sağlar. Sınıfının teknolojilerini yakından takip ederek EOR, EOD ve IEDD faaliyetlerinde yararlı olduğuna inandığı hususlarda üst makamlara ve amirlerine uygun tekliflerde bulunur.

İSTİHKAM

İSTİHKÂM/İNŞAAT

İSTİHKÂM ASTSUBAYI

İş kontrol merkezi faaliyetlerini yürütür. Mihaniki tahrip, gizleme, tahkimat, savaş hasar onarımı uygular ve uygulatır. Beton ve asfalt kaplamalı sahaların inşası, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütür. Yapı inşası, banket, bordür ve drenaj inşası faaliyetlerini yürütür. Atölye faaliyetlerini yürütür. Ehliyet seviyesi yükseltme eğitimi faaliyetlerini yürütür. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) işlemlerini yapar, takip ve kontrol eder.

İŞ MAKİNELERİ

İŞ MAKİNELERİ OPERATÖR ASTSUBAYI

Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan istihkâm inşaat makinelerini işe hazırlar, operatör bakımlarını yapar, yaptırır, çalıştırır ve kullanır. Satıhları kazar, düzler ve temizler. Yol, pist ve alanların inşasında ve bakım onarımlarında görev alır. Çeşitli satıhları ve malzemeleri sıkıştırır. Hendek ve kanalları açar, doldurur. Ağır malzemeleri kaldırır ve yerleştirir. Kar, buz ve süprüntüleri temizler, işleri planlar ve bu işleri yapar veya yaptırır. İnşaat makineleri operatörlerine nezaret eder. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) işlemlerini yapar, takip ve kontrol eder.

İŞ MAKİNELERİ BAKIM ASTSUBAYI

Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan iş makinelerinin arızalarını tespit eder; bakım, onarım, muayene ve denemesini yapar veya yaptırır. Sorumluluğu altındaki personeli sevk ve idare eder. Bakım faaliyetlerinin planlanması ile verimliliğin artırılması için teklif ve önerilerde bulunur. Nezaret ve eğitim ile ilgili işlemleri yapar. Görevleri ile ilgili faaliyetleri kayıt altına alır. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) işlemlerini yapar, takip ve kontrol eder.

İKLİMLENDİRME

SIHHİ TESİSAT VE ISITMA SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Yapılardaki sıhhi tesisat ve su ikmal-tasfiye sistemleri ile ısı üretim elemanları ve merkezi ısıtma sistemlerinin; işletme, montaj, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütür. Sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinde kullanılan otomatik kontrol donanımlarına ilişkin montaj, işletme, bakım ve ayar işlemlerini yapar veya yaptırır. Isıtma ve sıhhi tesisat projelerinin ihtisası ile ilgili gereklerini uygular. Bu hizmetlerde çalışan personelin kontrol faaliyetlerini yürütür. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) işlemlerini yapar, takip ve kontrol eder.

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Harekâtı destekleyen İklimlendirme sistemleri (merkezi, paket ve split klimalar) ile bu sistemlerin kontrol elemanlarının seçimini, montaj, söküm ve devreye alma işlemlerini, birlik ve üs seviyesi bakım onarımı ile servis işlemlerini, arıza arama, tamir ve parça değişimlerini yapar veya yaptırır, işletimini sağlar. Tamamlanan ve devam eden işleri kontrol eder, atölye personeline nezaret edip görev dağılımı ve planlama yapar. Bakım, onarım ve kontrollerde kullandığı teçhizat, takım ve avadanlıkların bakımlarını yapar veya yaptırır, faaliyetini sağlar ve kullanır. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) işlemlerini yapar, takip ve kontrol eder.

ELEKTRİK

ELEKTRİK VE BARİYER SİSTEMLERİ ASTSUBAYI

Yapı elektrik sistemlerinin keşif, plan, montaj, işletme ve bakım işlemleri ile projelerin okunması, değerlendirilmesi ve bu sistemlere ait kayıtlarının tutulması işlemlerini yapar. Elektrik kuvvetli akım sistemlerinin bakımı, onarımı ile koruma ve kumanda elemanlarının tesisi, ayarlarının yapılması ve bu sistemlere ait kayıtlarının tutulması işlemlerini yapar. Meydan aydınlatma sistemlerine ait keşif, işletme ve periyodik bakımlar ile mobil aydınlatma sistemlerine ait montaj keşfi, montaj, demontaj ve periyodik bakım işlemlerini yapar. Tüm bu sistemlere ait kayıtları tutar. Uçak durdurma sistemlerine ait işletme ve periyodik kontroller ile mobil uçak durdurma sistemlerine ait keşif, montaj, demontaj ve periyodik kontrollerini yapar. Tüm bu sistemlere ait kayıtları tutar. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) işlemlerini yapar, takip ve kontrol eder.

ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ASTSUBAYI

Hv.K.K.lığı envanterinde bulunan grup elektrojen, dinamik statik konvertör ve statik kesintisiz güç kaynaklarını ilgili yönergelerde belirtilen yetki çerçevesinde monte eder ve çalıştırır. İş standartlarında belirtilen bakımları yapar veya yaptırır, arızaları giderir ve bakım kayıt formlarını tutar veya tutturur. Elektrik üretim faaliyetlerine ve elektrik kuvvet istihsal personeline nezaret eder veya personeli yönlendirir. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) işlemlerini yapar, takip ve kontrol eder.

YANGIN

YANGIN ÖNLEME, SÖNDÜRME VE KURTARMA ASTSUBAYI

Yangın kıtası faaliyetlerini planlar ve yürütür. Yangın söndürme araçları, teçhizatı ve malzemeleri ile yangın söndürme cihazlarını kullanır. Yangınlarla mücadele esaslarını uygular. Uçak, helikopter, araç kaza-kırımları, bina, tesis ve orman yangınlarıyla mücadele eder. Yangınla mücadele personelinin eğitimlerine nezaret eder. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) işlemlerini yapar, takip ve kontrol eder.

PİYADE

PİYADE

PİYADE ASTSUBAYI

Hava Kuvvetleri bünyesinde piyade sınıfı ile ilgili teknik, taktik, bakım, eğitim, idari ve adlî faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bu amaçla görevlendirildiği takıma ya da vardiyaya komutanlık yapar, sevk ve idare eder. Temel askerlik eğitimi görmek üzere oluşturulan birlik ve sınıflara eğiticilik yapar.

ULAŞTIRMA

ULAŞTIRMA

ULAŞTIRMA ASTSUBAYI

Birlik ve kurumların ulaştırma ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile taktik ve idari araçların bakımı ve işletilmesi, terminal hizmetlerinin verilmesi ve uçak akaryakıt ikmali ile ilgili görevleri; kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler doğrultusunda yapar.

İKMAL

İKMAL

İKMAL ASTSUBAYI

Barış, gerginlik ve savaş dönemlerinde İkmal ana faaliyet sahasıyla ilgili tüm “Dayanıklı ve Tüketilebilir Taşınır Mal”ların (Yiyecek, yakacak, giyecek, teçhizat, mühimmat, demirbaş, yedek parça, temizlik ve sarf malzemeleri vb.) malzeme tanımlama ve kataloglama faaliyetlerini, stok yönetim işlemlerini, satın alma ve tedarik faaliyetlerini, depolama ve dağıtım faaliyetlerini, tesellüm ve yollama işlemlerini, bakım destek ve teçhizat yönetimi işlemlerini, malzeme yönetimi faaliyetlerini ve lojistik seferberlik faaliyetlerini yasa, tüzük, kararname, yönerge ve emirlere göre yapar.

MALİYE

MALİYE

MALİYE ASTSUBAYI

Maliye Sınıfı Hava Kuvvetleri Komutanlığının taktik ve stratejik olmayan savunma, hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için eldeki mevcut insan, para, malzeme, mevzuat gibi tüm kaynak ve imkânların modern yönetim tekniklerine uygun olarak kullanılmasını ve bu kaynaklardan en rasyonel biçimde yararlanılmasını sağlar.

Maliye sınıfının görevi; Hava Kuvvetleri Komutanlığı hedefleri doğrultusunda zamanın, insanın ve bütçe ile ayrılan kaynakların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, performans denetimini uygulamak ve Komutana mali konularda danışmanlık hizmetini yerine getirir.

Maliye sınıfı; görevlerini, Hava Kuvvetlerinde bütçe, mali muhasebe, mali yönetim faaliyetlerini ilgili kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge ve komutan direktiflerine uygun olarak ve bir bütün hâlinde yerine getirir.

PERSONEL

PERSONEL

PERSONEL İDARİ VE GÖREV BAŞI EĞİTİMİ ASTSUBAYI

Personel ana faaliyet sahasıyla ilgili büro yönetimi ve idaresi, insan kaynakları yönetimi alanında sınıflandırma işlemleri, disiplin ve moral, istifa, malul, şehit ve emeklilik, idare hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sivil memur ve işçi işlemleri, performans yönetimi alanında sicil işlemleri, seferberlik ile kuvve kayıt ve raporlara ait faaliyetler, kontrollü evrak, yedek subay, uzman erbaş ve er işlemleri, arşiv faaliyetlerini yürütür.

BANDO

BANDO

BANDO ASTSUBAYI

Bayrak, sancak, karşılama, uğurlama, cenaze, anma, denetleme takdimi, açılış, resmî bayram, özel günler, komutanlıkça emredilen her türlü tören ile komutanın emir ve izni ile radyo ve televizyon yayınlarına katılır.

Uluslararası bando ve müzik festivallerinde görev alır. TSK mensuplarına ve halka konser verir.