İNSAN GÜCÜ
110440
26 Eyl 2019

İnsan Gücü

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Personel Yapısı
Türk Hava Kuvvetleri, aşağıdaki altı kategoriden oluşur:

 • Subay,
 • Astsubay,
 • Sivil Personel,
 • Uzman Erbaş,
 • Sözleşmeli Er
 • Erbaş/Er

Türk Hava Kuvvetlerinin personel kaynakları şu şekildedir:

Subaylar için; Hava Harp Okulu, üniversiteler, astsubaydan subay olanlardır.

Astsubaylar için; Sivil lise, Teknik/Meslek lise mezunlarının başvurabildiği Hava Teknik Okullar Komutanlığı, üniversiteler ve Yüksek Okullardır.

Sivil personel için; Vatandaşlardır.

Uzman Erbaşlar için; Açılan sınavlarda başarılı olan askerliğini tamamlamış vatandaşlardır.

Erbaş ve Erler için; Askerlik hizmeti yükümlülüğü olan vatandaşlardır.

Hava Harp Okulundan 4 yıllık lisans eğitim alarak mezun olan teğmenler uçuş eğitimi için 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığına, Hava Harp Okulundan sağlık nedeniyle 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığına gitme hakkını kaybeden subaylar ile uçuş okulundan herhangi bir nedenle (sağlık, yetenek, vb.) ayrılan subaylar uzmanlık eğitimi için Hava Teknik Okullar Komutanlığına gönderilirler.

Hv.K.K.lığı envanterinde bulunan uçakların teknolojik gelişimi ve pilotların ihtisasları nedeniyle uçuş eğitim sistemi aşamaları:

 • İlk aşama, öğrenci seçimi ve özendirilmesi maksadıyla T-41 uçağıyla yapılan Özendirici Uçuş Eğitimi,
 • İkinci aşama, SF–260D uçağıyla yapılan Başlangıç Uçuş Eğitimi,
 • Üçüncü aşama, KT-1T uçağıyla yapılan Temel Uçuş Eğitimi,
 • Dördüncü aşama, muharip jet pilot adaylarının T-38 uçağıyla, ulaştırma pilot adaylarının CN-235 uçağıyla ve helikopter pilot adaylarının AS-532 helikopteriyle yaptığı Tekamül Uçuş Eğitimidir.
 • Beşinci aşamada uçuş eğitimini başarı ile tamamlayan pilotlar, atandıkları filolarda İntibak ve Harbe Hazırlık Eğitimine tabi tutulurlar.
 • Son aşamada pilotlar, filolarında Harbe Hazırlık Eğitimine devam ederler.

İzmir’de bulunan Hava Teknik Okullar Komutanlığı subay, astsubay, sivil ve uzman erbaş personeli için uzmanlık, teknik, akademik ve laboratuvar eğitimleri verir. Erbaş ve erlere Kütahya Er Eğitim Tugay Komutanlığında 5 ila 10 hafta süreli temel askerî ve uzmanlık eğitimi verilir.