MADALYA İŞLEMLERİ
7959
02 Eyl 2019

Zayi Olan Madalyanın Tekrar Çıkarılması İçin Gerekli Belgeler

1. İstiklal Madalyası’nın zayi edilmesinde;

  • Madalyanın kaybolma olayını açıklayan dilekçe,
  • Nüfus bilgilerini içerir, Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Madalya Belgesi fotokopisi,
  • Herhangi bir gazetede sadece 1 gün yayımlanacak, kayıp ilanı(gazetenin ismini ve yayım tarihini belirtir baş sayfası ile kayıp ilanını açıklayan sayfanın fotokopisi,
  • Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne yatırılacak para makbuzu ile birlikte kayıtlı bulunduğu Askerlik Şubesi Başkanlığına, müracaat edilen Askerlik Şubesi Başkanlığınca kendilerine tevcih edilmektedir.

 

2. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen madalyanın zayi edilmesinde;

  • Zayi edilen savaş takdirnamesi, madalya, nişan ve rozet gazete ile ilan edilir. İlanı müteakip, nüfus hüviyet cüzdanı veya noterlikçe tasdikli nüfus cüzdan örneği ve madalya beratı bir dilekçeye eklenerek GenelKurmay Başkanlığına müracaat edilir.
  • Dilekçe muhteviyatı, Gen.Kur.Per.Bşk.lığıdaki Taltif Kayıt ve c ile karşılaştırılır. İnceleme doğru netice verdiği takdirde taltif sahibinden her türlü masrafları tahsil edilmek şartıyla bir yenisi verilir.