TEŞKİLAT
116911
16 Eyl 2019

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı, Ankara'da konuşlanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın makamı karargâhta bulunmaktadır. Karargâh faaliyetlerine Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı komuta etmektedir. Faaliyetler Kurmay Başkanı'na bağlı altı Karargâh Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu başkanlıklar; Personel, İstihbarat, Harekât, Lojistik, Savunma Plan ve Proje Yönetim ile Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlıkları'dır. Bu Başkanlıklara ilave olarak, Hava Kuvvetleri Komutanı'na doğrudan bağlı ve Hava Kuvvetleri Komutanı adına tüm Hava Birlik ve Kurumlarını denetleyen; Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı bulunmaktadır.

 


Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı

Hava Eğitim Komutanlığı

Hava Lojistik Komutanlığı

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ana muharip unsurlarını tek bir komutanlık çatısı altında toplayan "Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı" Eskişehir'de, Hava Kuvvetlerinin bütün görevleri için gereken personel eğitimini en üst seviyede sağlayacak ve harekât görevlerini yerine getirecek şekilde okul, üs, filo ve eşiti seviyede birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerinden oluşan "Hava Eğitim Komutanlığı" İzmir'de ve Hava Kuvvetlerinin ikmal, bakım, ulaştırma, istihkâm ve diğer lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bütün silah sistemlerinin idame işletme ihtiyaçlarının hesaplanması, temin edilmesi, faal tutulması, altyapı ve tesis ihtiyaçlarının karşılanması görevlerini yerine getiren "Hava Lojistik Komutanlığı" Ankara'da konuşlandırılmış olup Hava Kuvvetlerinin Ana Bağlıları olarak Kolordu seviyesinde görev yapmaktadır.