ANA SAYFA KOMUTAN HAKKIMIZDA HAVACILIK KÖŞESİ HİZMETLER BASIN FAALİYETLERİ ÖZEL SİTELER SİTE HARİTASI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANIGeri

Hava Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI

1957’de Trabzon ilinin Of ilçesinde doğan Hava Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamlayarak 1978 yılında Hava Harp Okulundan mezun olmuştur. 1980 yılında 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj eğitimini müteakiben 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamlamıştır. Orgeneral KÜÇÜKAKYÜZ, 1987 yılında Hava Harp Akademisi, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır. Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı (2003-2006), Hava Er Eğitim Tugay Komutanı (2006-2008), Hava Eğitim Komutan Yardımcısı (2008-2011), Hava Harp Okulu Komutanı (2009), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı (2011-2012), Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı (2012-2013), Hava... Devamı
HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI
35292
Yayın Tarihi 02 Eyl 2019

Tarihçe

Hava Teknik Okullar Komutanlığı, İzmir Seydiköy’de ilk hava birliği olarak 1916 yılında 5’inci Orduya bağlı 5’inci Tayyare Bölüğü olarak kurulmuştur. 23 Nisan 1920’de TBMM Hükümeti kurulduktan sonra 13 Haziran 1920’de, TBMM’nin 328 sayılı emri ile Hava Teşkilatının düzenlenmesine karar verilerek 15 Eylül 1922 tarihinde İzmir Seydiköy Hava Meydanı’nda on altı uçaklı bölük oluşturulmuştur.

17 Eylül 1922 tarihli Genelkurmay Başkanlığı emriyle; Konya’daki Hava Kuvvetleri Müfettişliği ve Adana’daki Hava Uçuş Okulunun İzmir’e intikali gerçekleşmiş, 1923-1924 yılları arasında okulda, genel tabiye, motor ve uçuş araçları, topografya, makineli tüfek, nazari ve amelî uçuş gibi yer dersleri de verilmiştir.

1928’de İstanbul Yeşilköy’deki Hava Makinist Okulunun kapatılıp Eskişehir’e taşınması, aynı yıl Eskişehir’de bulunan Hava Uçuş Okulu bünyesinde Hava Makinist Astsubay Okulu olarak açılmasıyla, Hava Uçuş Okulu ve Hava Makinist Astsubay Okulu bir araya gelerek Hava Okullar Komutanlığını oluşturmuşlardır.

1932 yılında yapılan teşkilat değişiklikleri sonucu Gaziemir’de kalan hava birlikleri ile 3’üncü Hava Alay Komutanlığı kurulmuş, 2’inci Dünya Savaşı’nın başlaması ile Diyarbakır’a intikal etmiştir. Ardından Makinist Okulu, 1949 yılında İzmir Gaziemir’e geri intikal etmiştir.

1950 yılında havacılığın gelişen teknolojisine bağlı olarak, pilot dışındaki diğer ihtisas ve branşlarda elemanların yetiştirilmesi için çeşitli dönemlerde bazı teknik okullar açılmıştır. Bunlar Hava Muhabere Okulu, İkmal Okulu, Hava Ulaştırma Okulu ve Hava Meydan Tesis Bakım Teknik Okuludur. Bu okullar, Makinist Okulunu da içine alıp bir komutanlıkta birleştirilerek Hava Teknik Okullar Komutanlığı adını almıştır.

2 Ocak 1950 tarihinde Makinist Okulunun ismi Hava Uçak Bakım Okulu olmuştur. 1956 yılında Gaziemir’deki Hava Teknik Okullar Komutanlığı kaldırılarak, yerine Hava Eğitim Kolordu Komutanlığı kurulmuş, 1957 yılında Hava Eğitim Kolordu Komutanlığı, Hava Eğitim Komutanlığı ismini almıştır.

1966 yılında Hava Savunma Okul Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı bünyesinde kurulmuştur. 1969 yılında Hava Eğitim Komutanlığının Güzelyalı’ya taşınmasını müteakip Gaziemir’de konuşlu dört okul komutanlığı (Hava Uçak Bakım Okul Komutanlığı, Hava Meydan Tesis Bakım Teknik Okul Komutanlığı, Hava Muhabere Okul Komutanlığı, Hava Savunma Okul Komutanlığı), 13 Eylül 1969 tarihinde teşkil edilen Hava Teknik Okullar Komutanlığı bünyesinde toplanmıştır. Temmuz 1969’da Hava Meydan Tesis Bakım Teknik Okul Komutanlığı ismi değiştirilerek Hava İstihkâm Okul Komutanlığı ismini almıştır.

31 Temmuz 1969’da Öğrenci Alay Komutanlığı kurulmuş, Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı (Bursa) 1975, Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı (Şile) 1982 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlanmıştır. İkmal İdari Okul Komutanlığı 1982, İstihbarat ve Özel Kurslar Okul Komutanlığının 1991 yılında lağvedilmesiyle İstihbarat Okul Komutanlığı, Harekât İdari ve Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı, Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı, 1993 yılında Hava Güvenlik Okul Komutanlığı, 1998 yılında ise Mühimmat Tahrip Okul Komutanlığı kurulmuştur.

1998 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığının kuruluş kadrosu yeniden analiz edilerek, Komutanlığın adı “Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca bu komutanlığa bağlı ve tüm okul komutanlıklarını bünyesinde bulunduran Hava Sınıf Okulları Komutanlığı kurulmuştur. 2002 yılında astsubay adaylarının yetiştirilme süresinin 2 yıla çıkarılması sebebiyle bünyesinde Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Şile Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı Aralık 2005 tarihinden itibaren 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı sorumluluğuna devredilmiştir. Aynı yıl; Harekât İdari ve Lojistik Yönetim Okul Komutanlığının (HİLYOK) adı, Harekât Hazırlık ve Yönetim Okul Komutanlığı olarak değiştirilmiş, İstihbarat Okul Komutanlığı 01 Haziran 2006’da lağvedilmiş, aynı yıl ilave olarak Subay Yetiştirme Okul Komutanlığı ve Uzaktan Eğitim Merkezi Komutanlığı (UZEM) ihdas edilmiş, Bursa Ulaştırma Okul Komutanlığı Gaziemir’e taşınmıştır.

Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığının ismi 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren Hava Teknik Okullar Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

Eğitim Öğretim

Eğitim öğretim faaliyetleri, bünyesinde bulunan MYO ve Sınıf Okullar Komutanlığınca yerine getirilmekte; sınıf ve akademik eğitim veren okullar vasıtasıyla subay, astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay aday, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, erbaş er ve sivil memurların eğitimleri gerçekleştirilmekte, verilen eğitimlerin kontrol ve değerlendirmesi yapılmakta, ARGE faaliyetleri yürütülmekte ve eğitim yardımcıları sağlanmaktadır.

Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlı olarak eğitim veren on iki okul, Uzaktan Eğitim Merkez Komutanlığı (UZEM) ve Kurslar Tabur Komutanlığı mevcuttur. Komutanlık ve bağlısı okullar; Astsubay Meslek Yüksekokul Komutanlığı, Uçak Bakım Okul Komutanlığı, MEBS Okul Komutanlığı, Hava İstihkâm Okul Komutanlığı, Hava Savunma Okul Komutanlığı, Hava İkmal ve İdari Okul Komutanlığı, Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı, Hava Güvenlik Okul Komutanlığı (Cumaovası/İzmir), Mühimmat Tahrip Okul Komutanlığı, Harekât Hazırlık ve Subay Gelişim Okul Komutanlığı, Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı ve Subay Yetiştirme Okul Komutanlığıdır. Güvenlik Okul Komutanlığı haricindeki diğer bütün bağlıları Gaziemir/İzmir’de konuşlanmıştır.

HvKK temel vizyonu doğrultusunda Hava Teknik Okullar Komutanlığının vizyonu; tüm değerlendirmelere HvKK seviyesinden bakarak, üniversite ve endüstri iş birliği içinde bir okul kültürü oluşturarak kendi sınıf ve ihtisasında otorite olan ve uzmanlık alanında teknoloji üreten, bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanan, insan haklarına ve çevreye duyarlı, problem çözme yeteneği gelişmiş, etkin iletişim tekniklerini bilen, teknolojik okur yazarlığı yüksek, öğrenmeyi prensip edinmiş, değişim ve gelişime açık, mükemmel bir dünya için kendisini ve toplumu sürekli geliştiren, “mutlu” lider ve personel yetiştirilmesine katkı sağlayarak sınıf okullarının bilimsel ve teknolojik ufuklarını genişletmek ve Havacılık Teknolojisi Eğitim Merkezi olmaktır.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı, Hava Kuvvetlerinde yüz yüze eğitimde mevcut subayların %70’ine, astsubayların %98’ine, sivil personelin %100’üne, uzman erbaşların %100’üne, erlerin yaklaşık %5’ine eğitim ve kurs vermesi, uzaktan eğitim vasıtasıyla ise tüm HvKK personeline eğitim sunması nedeniyle, Türk Hava Kuvvetlerinin harbi kazanacak insan gücü yapısını şekillendirmede etkin rol oynayan bir eğitim kurumudur.

 • Hava Teknik Okullar Komutanlığı on bir ana eğitim görevi icra etmektedir:
 • Subay Temel Eğitimleri,
 • Subay Yetiştirme Eğitimi,
 • Hava Astsubay MYO Eğitimi,
 • Sözleşmeli Astsubay Aday ve Temel Eğitimleri,
 • Sivil Memur Eğitimleri,
 • Uzman Erbaş Temel Eğitimi,
 • Erbaş ve Er İhtisas Eğitimleri,
 • Misafir Askerî Personel (MAP) Eğitimleri,
 • NATO ve Barış İçin Ortaklık (BİO) Kursları,
 • Hava Harekâtı İleri Seviye Terminoloji Kursu (NATO),
 • Hava Harekâtı Temel Terminoloji Kursu (NATO),
 • Hava Harekâtı İleri Seviye Terminoloji Kursu (NATO),
 • Hava Trafik Kontrol Terminoloji Kursu (BİO),
 • Muharebe Alanı Hava Sahasının Kontrolü ve Yönetimi Kursu (BİO),
 • Sürekli Eğitim Modeli kapsamında UZEM sorumluluğunda yürütülen faaliyetler yüz yüze, uzaktan ve karma eğitimlerdir.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve İç Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özelliklerine vâkıf, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen programlarda 2 yıl süreli ön lisans eğitim ve öğretimi vererek muvazzaf hava astsubayı yetiştirilmektedir.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu bünyesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının meslek sınıflarının ihtiyaç özelliklerine göre ulaşılması öngörülen seviye ve hedefleri gerçekleştirmek üzere; akademik eğitim, liderlik eğitimi, komutanlık eğitim ve uygulamaları, temel ve savaş beden eğitimi, tatbiki eğitim verilmektedir. 2 yıllık ön lisans programı içinde aşağıda belirtilen toplam on yedi program ve yetmiş bir ihtisasa yönelik eğitim verilmektedir:

1. Harekât,
2. Hava Savunma,
3. Hava Trafik,
4. Kontrol İhbar,
5. İkmal,
6. İstihbarat,
7. İstihkâm,
8. Levazım,
9. Maliye,
10. Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri,
11. Mühimmat ve Mühimmat Tahrip,
12. Personel,
13. Uçak Elektrik-Elektroniği,
14. Uçak Gövde Bakım,
15. Uçak Yer Destek Sistemleri,
16. Ulaştırma ve Otomotiv,
17. Güvenlik ve Koruma.

Bu programlarda uygulanan eğitimler, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yanı sıra diğer kuvvet komutanlıklarının ihtiyacı olup da kendi bünyelerinde yetiştiremedikleri astsubay öğrencilerine ve ikili ilişkiler kapsamında öğrenim gören MAP öğrencilerini de kapsamaktadır. HvKK’nın istihdam ettiği personelin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla Hv.Astsb.MYO’da alınan eğitimler sonucunda denkliği sağlanan üniversitelere dikey geçiş imkânı verilerek personelin eğitimine devam etmeleri sağlanmaktadır.

Bu programlara ilişkin akademik dersler benzer nitelikte eğitim veren sivil üniversitelerin programlarına eş değer nitelikte hazırlanmıştır. 2 yıllık ön lisans derecesiyle mezun olacak astsubay öğrencilere ilk yıl süresince İngilizce yabancı dil eğitimi, yüksek lisans veya doktora eğitimi görmüş öğretim elemanları tarafından yoğun bir İngilizce eğitimi verilmektedir. Yabancı dil eğitimine paralel olarak teknik dersler ve dengi üniversitelerde görülen fen ve sosyal bilimler dersleri ise HvKK tarafından özellikle istihdam edilen sivil öğretim elemanları ile İzmir’de bulunan üniversitelerden gelen seçkin öğretim üyelerince yürütülmektedir.

Akademik derslerin yanı sıra; öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeteneklerine ve ilgi alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak için tiyatro, folklor, modern danslar, resim, ebru sanatı, orkestra, model uçak ve müzik kolları faaliyetleri icra edilmektedir. Bu eğitim programları ile;

Bilişsel alanda;

 • Ulusal ve uluslarararası boyutta ekonomik, siyasi, sosyal, askerî olay ve olgular hakkında bilgi altyapısına sahip,
 • Öğrenim gördüğü ön lisans dalında bilimsel yeterlilik ve uygulama becerisine sahip,
 • Gelişime ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen,
 • Kendi ihtisasında almış olduğu görev ve sorumlulukları daha etkin bir şekilde yerine getirmek için ihtisasıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip,

Duyuşsal alanda;

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,
 • Disiplinli,
 • Sebat ve mukavemet gösteren,
 • Cesur ve atılgan,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • İyi ahlak sahibi,
 • Sır saklamasını bilen,
 • Öz güvene sahip,
 • Havacı olmaktan gurur duyan,
 • İnisiyatif sahibi ve sorumluluk duygusu gelişmiş,

Devinsel alanda;

 • Sorumluluğuna verilecek silah, araç ve cihazları mümkün en iyi seviyede kullanabilen,
 • Mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fiziki yetenekleri kazanmış,
 • Düzenli,
 • Emniyet kurallarını uygulayan personel yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan; yaşamında onurlu, görevinde sorumlu, çevresiyle uyumlu, inisiyatif sahibi, fiziken ve ruhen güçlü, sağlam karakterli, harekât ortamında görev yapabilecek, çağın gerekleri ve Hava Kuvvetlerinin gelecekte üstlenebileceği görevlerde başarılı bir şekilde rol alabilecek ön lisans eğitimli muvazzaf havacı astsubaylar mezun edilmektedir.

Hava Teknik Okullar Komutanlığının bünyesinde bulunan Uzaktan Eğitim Merkez Komutanlığı; günümüzün ve geleceğin harekât ortamı için gerekli mesleki bilgi ve beceriye, askerî ve genel kültür konularında yeterli bilgi ve ehliyet düzeyine, eleştirel düşünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, emsallerinden üstün personel yetiştirmeye odaklanmış ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının öğrenen organizasyon olmasına yön veren faaliyetler bütünü olarak tanımlanan Sürekli Eğitim Modeli (SEM) kapsamında tasarlanmış uzaktan eğitimlerin yönetilmesi, geliştirilmesi ve bilgi sistemleri vasıtasıyla personele ulaştırılması faaliyetlerini yürüten merkezdir.

HvKK bünyesinde sürdürülen her türlü eğitim öğretim faaliyetinin gelişen bilim, teknoloji ve silah sistemlerine paralel olarak kuvvet ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 10 Temmuz 2000 tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığı BDE Uygulama Direktifi gereğince, BDE Üretim Merkezi kuruluş çalışmaları başlatılmış ve 9 Ocak 2001 tarihinde Bilgisayar Destekli Çekirdek Üretim Merkezi (ÇÜM) kurularak faaliyete başlamıştır.

Daha sonra bu teşkilat, 2 Temmuz 2001 tarihinde Bilgisayar Destekli Eğitim Üretim ve Yönetim Merkezi Komutanlığına, 26 Ekim 2004 tarihinde ise Uzaktan Eğitim Merkezi Komutanlığına dönüştürülmüş, 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

Uzaktan Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda, Sürekli Eğitim Modeli (SEM) kapsamında, günümüzün ve geleceğin harekât ortamı için gerekli genel kültür, askerî kültür, mesleki bilgi ve mesleki beceri konularında;

Subaylar için; Göreve Oryantasyan Eğitimi, Mesleki Gelişim Eğitimi, Mesleki Kurslar, Askerî Kültür ve Genel Kültür Eğitimleri (81 farklı eğitim),

Astsubaylar için; Ehliyet Seviyesi Yükseltme Eğitimi, Mesleki Gelişim Eğitimi, Mesleki Kurslar, Askerî Kültür ve Genel Kültür Eğitimleri ile Astsubay Uzaktan Yönetim Eğitimi (170 farklı eğitim),

Sivil memurlar için; Mesleki Gelişim Eğitimi, Askerî Kültür ve Genel Kültür Eğitimleri (10 farklı eğitim),

Uzman erbaşlar için; Mesleki Gelişim Eğitimi, Askerî Kültür ve Genel Kültür Eğitimleri (6 farklı eğitim) verilmektedir.

HvKK’nın kırk yedi farklı birliğinde uzaktan eğitim sunucusu (eğitim içeriklerine ulaşım amaçlı) ile, elli bir farklı birliğinde bilgisayar destekli eğitim dershanelerinde toplam altı yüz doksan bilgisayar ile eğitilenlerin uzaktan eğitimlerde eğitim dokümanlarına ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) uygulaması ile; eğitilenler, eğiticiler, amirler ve diğer kullanıcılar tarafından uzaktan eğitimlerin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki her türlü faaliyet, TSK Net’e bağlı herhangi bir bilgisayardan UZEM K.lığı elektronik bilgi sayfası “Öğrenim Yönetim Sistemi” bağlantısına tıklanarak ulaşılabilmektedir.

Hava Teknik Okullar Komutanlığında ayrıca, dost ve müttefik ülke misafir askerî öğrencilerine de mesleki eğitim verilmekte, misafir askerî personelin; dünyaya bakış açısı olumlu yönde gelişmiş, çağdaş yaşam ve düşünce tarzının önemini kavramış, düşünce ve görüş ufku genişlemiş, Türk ve Türkiye dostu olarak yetiştirilmesine azami gayret gösterilmiştir.

Barışı koruma, arama kurtarma, insani yardım harekâtı ve diğer harekât çeşitlerinde NATO ile müşterek görev yapabilecek şekilde NATO/BİO, Akdeniz Diyaloğu, İstanbul iş birliği girişimi ve kontak ülkelerinin personelini ve birliklerini NATO doktrini, terminolojisi, stratejisi ve usullerinde NATO ve Barış İçin Ortaklık Kursları da verilmektedir.